skip to Main Content
65071947 info@ocb.lv Zvaigžņu iela 4, Ogre, LV-5001

Šajā dokumentu un atmiņu krājumā apkopoti materiāli par 1941. gada 14. jūnijā uz Sibīriju deportēto bērnu – bāreņu un pusbāreņu – nogādāšanu Latvijā 1946. gadā.

Daudzi 1941. gada 14. jūnija deportācijas laikā izsūtīto bērni svešumā palika bez saviem apgādniekiem. Viņu tēvi tika nošauti vai nomira soda nometnēs, bet daudzi specnometinājuma vietās drīz zaudēja arī savas mātes un citus piederīgos, tādēļ viņi nokļuva dažādos Sibīrijas bērnunamos vai tika nodoti audzināšanā citās ģimenēs.

Pēc Latvijā palikušo izsūtīto bērnu radinieku lūguma LPSR Izglītības ministrija 1946. un 1947. gadā organizēja latviešu bērnu bāreņu un pusbāreņu reevakuāciju no specnometinājuma vietām Sibīrijā. 1946. gadā 12 reisos izdevās atvest uz Latviju vairāk nekā 1300 bērnu. Viņi tika nodoti audzināšanā radinieku ģimenēs vai Latvijas bērnu namos. 1947. gadā Izglītības ministrijas Bērnu namu daļa griezās ar lūgumu pie apriņķu tautas izglītības nodaļām, lai ar radinieku palīdzību noskaidrotu aizvesto bērnu vārdus, viņu atrašanās vietas Krievijā un iespējas uzņemties viņu audzināšanu. Tika savāktas ziņas no visām Latvijas pilsētām un pagastiem. Izglītības ministrijas Bērnu namu daļas darbinieki arī Krievijas novadu, apgabalu un autonomo republiku izglītības iestādēm lūdza palīdzību, lai noskaidrotu aizvesto latviešu bērnu atrašanās vietas un lai viņi varētu atgriezties Latvijā.

Jānis Riekstiņš ir vēsturnieks, Naukšēnu bērnunama kādreizējais audzēknis.

PASŪTI KATALOGĀ

Back To Top
×Close search
Search