skip to Main Content
65071947 info@ocb.lv Zvaigžņu iela 4, Ogre, LV-5001

Teologs un vēsturnieks Dr.hist. Gundars Ceipe aicina lasītāju citām acīm ieskatīties latviešu tautas vēsturē, īpaši pievēršot uzmanību latviešu kā kultūras nācijas formēšanās procesiem. Par atskaites punktu ir izvēlēta 18.gadsimta pirmā puse, kad Vidzemes latvieši iesaistījās Brāļu draudzē jeb hernhūtiešu atmodas kustībā un dibināja pirmās patstāvīgās latviešu organizācijas. Grāmata parāda latviešu atmodas kustības kontekstu un kontinuitāti ar līdzīgiem garīgajiem strāvojumiem Eiropas vēsturē un to integrāciju latviešu sabiedrībā. Vispārīgās līnijās tiek iezīmēta kustības vēsture un analizēta tās ietekme uz latviešu identitātes veidošanos. Grāmatā rodamas jaunas idejas par nacionālās pašizpratnes paradigmu maiņu 19.gadsimta otrajā pusē, kā arī par latviešu nācijas nākotni.

 

Back To Top
×Close search
Search