skip to Main Content
65071947 info@ocb.lv Zvaigžņu iela 4, Ogre, LV-5001

Grāmata sniedz ieskatu, kā laika gaitā latviešu komponisti savos darbos ietvēruši tautas melodijas vai to atsevišķas īpašības, un cik dažāds, atkarīgs no katra savdabības un mīzikas stila ir veidojies mākslinieciskais rezultāts. Pakļaujot folkloras mantojumu sava laikmeta profesionālās mūzikas stilam, tautas mūzika var kļūt ne tikai klausītājiem tuvāka, bet arī iegūt gluži jaunas estētiskās īpašības. Reizē ar to atklāj latviešu foklorā pamatoto kompozīciju lielo skaitu un krāšņumu- kopš nacionālās atmodas laika līdz pat mūsu gadsimta sākumam.

Dr.Art. Arnolds Klotiņš ir muzikologs, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieks.

PASŪTI KATALOGĀ

Back To Top
×Close search
Search