skip to Main Content
65071947 info@ocb.lv Zvaigžņu iela 4, Ogre, LV-5001

Lai gan fakti liecina: mūsdienu attīstīto rietumvalstu iedzīvotāju drošības, veselības un turības līmenis visumā ir daudz augstāks nekā visās citās līdz šim pastāvējušās civilizācijās, iedzīvotāju aptaujas liecina, ka tāds rādītājs kā apmierinātība ar dzīvi ir pārsteidzoši zems. Varbūt daudzi aptaujātie nespētu tam minēt kādu konkrētu iemeslu, bet var teikt, ka lielā mērā neapmierinātību rada mūsu arvien lielākā atsvešinātība no mums pašiem, no līdzcilvēkiem, no pasaules, kurā dzīvojam.
Šajā grāmatā Šerona Blekija tieši un atklāti runā par to, ka mēs apzināti vai neapzināti alkstam pēc kaut kā, kas piešķirtu dzīvei vairāk jēgas, pēc jaunas izpratnes par to, kas esam un kāda ir mūsu vieta uz zemes. Gribam just piederību pie šīs pasaules, gribam tajā justies kā mājās, taču nespējam, neprotam rast šo tuvību. Un zeme kuru katru brīdi var neizturēt mūsu atsvešinātības sekas.
Autore dedzīgi un gudri atklāj, kur meklēt izeju no strupceļa: mums jāatgūst spēja ieraudzīt pasauli tādu, kādu to redzējām ar bērna acīm – brīnumainu, iespējām bagātu, dzīvības pārpilnu. Brīnuma izjūtas atgūšana ļaus atsevišķam cilvēkam saskatīt dzīves jēgu un cilvēcei rast saskaņu ar zemi.

Šeronas Blekijas vēstījumā cieši savijas viņas zināšanas folkloras, psiholoģijas, antropoloģijas un citās nozarēs un ikdienas dzīves pieredze. Autore un grāmatā pieminētie cilvēki aktīvi un radoši veido katrs savu dzīvi, apzinot un stiprinot brīnuma izjūtu: ik dienas ieskatās augos un akmeņos, ieklausās dzīvniekos, savām rokām darina vienkāršas lietas, atceras bērnībā dzirdētās pasakas un mītus. Autores vārdiem runājot,  tas ir mājupceļš pie sevis. Lasītājam ir dotas krāsainas, valdzinošas, uzskatāmas ceļazīmes.

Back To Top
×Close search
Search