skip to Main Content
65071947 info@ocb.lv Zvaigžņu iela 4, Ogre, LV-5001

Rokasgrāmata skolotājiem. Dr.paed. Inta Lemešonoka grāmatā dalās pieredzē, kā sekmēt skolēnu karjeras vadības prasmju attīstīšanu mācību procesā dažādos izglītības posmos kompetenču pieejā. Autore uzskata – par savas profesijas izvēli un pirmajiem soļiem karjeras veidošanā skolēniem aktīvi jāsāk domāt jau sākumskolā, taču realitāte mēdz būt arī cita, jo vairums skolēnu tikai pamatskolas vai vidusskolas beigu posmā sāk nopietni domāt par nākotni un cenšas rast atbildi uz jautājumu “Ko darīt turpmāk?”. Grāmata būs lielisks palīgs pedagogiem, karjeras konsultantiem, klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem, arī pirmsskolas pedagogiem un interešu izglītības speciālistiem.

Back To Top
×Close search
Search