skip to Main Content
65071947 info@ocb.lv Zvaigžņu iela 4, Ogre, LV-5001

Biogrāfiskais romāns “Maija, Cher Ami!” veltīts izcilajai tulkotājai, dzejniecei, filozofei, bohēmistei, brīvmāksliniecei, disidentei un “franču grupas” dalībniecei Maijai Silmalei, kas nepamatoti tika notiesāta uz 10 gadiem labošanas darbu kolonijā Taišetā, Sibīrijā. Grāmata ir beletrizēta biogrāfija par Maiju Silmali, kādu viņu atceras Lelde Stumbre. Autore centusies turēties pie faktiem, bet atzīst, ka “viegli nebija, jo viņa pati, lai gan spēja savākties, koncentrēties un strādāt, tulkojot kādu darbu līdz 16 stundām dienā, tomēr spēja arī salauzt un aizsviest pa gaisu režīmu, pienākumus, sistēmas, kārtību un kontroli. Tas viss gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Maija varēja būt gan nepārspējami haotiska, nervoza un depresīva, gan pilnīgi pretēji – mierīga, līdzsvarota un mērķtiecīga. Tad nu pamēģiniet paši izpētīt un salikt tādu cilvēku pa plauktiņiem, turklāt zinot, ka šim cilvēkam pilnīgi noteikti riebās jebkura veida “plauktiņi””. Kopā ar Maiju Silmali šī grāmata ieskatās arī nelielā, bet savā ziņā interesantā un zīmīgā vēstures periodā – no 1956. gada līdz 1973.gadam. Tieši tik ilgi – 17 gadus – Maija Silmale nodzīvoja pēc atgriešanās no apcietinājuma un izsūtījuma Taišetā – ārkārtīgi ražīgi un spilgti. Grāmatā kolorīti iezīmēts laikmets, bagātīgi atspoguļota franču literatūra, šansoni, mūzika, ar ko nemitīgi gan domās, gan darbos dzīvoja tulkotāja Maija Silmale. Romāna tapšanā autore izmantojusi arhīvu materiālus, autores tekstā ievīti Maijas Silmales vēstuļu un dzejoļu fragmenti.
Lelde Stumbre: “Dažiem cilvēkiem vajag tik maz – tikai brīvību dzīvot un strādāt. Par šo “pilnīgi neiespējamo un absurdo” vēlēšanos 60.–70.gadu Latvijā tulkotāja un “franču grupas” dalībniece Maija Silmale savā ļoti īsajā dzīvē cīnījās katru dienu, spītīgi neiekļaudamās toreizējās dzīves pelēkajā plūdumā. Par kādu cilvēku mēs spējam izzināt labi ja 10 %, tādēļ mans skatījums uz Maiju, protams, ir nepilnīgs un individuāls, tomēr esmu pārliecināta, ka viņa priecātos, ka iznākusi tieši grāmata, nevis filma, luga vai mūzikls…”

Back To Top
×Close search
Search