skip to Main Content
65071947 info@ocb.lv Zvaigžņu iela 4, Ogre, LV-5001

Bieži vien pagātne mūs neliek mierā, tagadni mēs nespējam aptvert, nākotne šķiet neizdibināma. Autors Brūss Goldbergs tiecas apvert pagātni, tagadni un nākotni milzīgā laika posmā, turklāt ne jau cilvēces vēstures, bet, viņaprāt, atsevišķa cilvēka daudzo dzīvju robežās, tas ir, pagājušajās un nākamajās dzīvēs, kas nav šķiramas no pašreizējās dzīves. “Pagājušo un nākamo dzīvju atklājumi” – tā ir nosaukta grāmata, kuras lielu daļu veido autora sarunas ar pacientiem hipnozes seansu laikā. Viņa praksē ir bijis milzum daudz šādu seansu – ap 35 000. Gandrīz ikkatrs lasītājs ir dzirdējis par hipnozes izmantošanu, lai atsauktu atmiņā bērnības notikumus un izjūtas, kas palīdzētu izprast dažādas problēmas un kaites. Arī par cilvēka iepriekšējo dzīvju savienošanu ar tagadējo dzīvi rakstīts visai daudz. Mazāk autoru ir skāruši nākotnes dzīvju tēmu. Brūss Goldbergs apgalvo, ka tieši viņš ir pirmais, kura paciente kāda hipnoterapijas seansa laikā iepriekšējās dzīves regresijas vietā ir “devusies uz priekšu” – veikusi progresiju un nokļuvusi vairākus gadsimtus tālā nākotnē…

Back To Top
×Close search
Search