skip to Main Content
65071947 info@ocb.lv Zvaigžņu iela 4, Ogre, LV-5001

Eseja “Par gribas brīvību” ir otrais Artura Šopenhauera darbs, kas izdots latviešu valodā. Tajā Šopenhauers aplūko morāles problemātiku un ētiskā dimensijā izvērš sava traktāta “Pasaule kā griba un priekšstats” pamatidejas. Ar šo darbu Šopenhauers liek pamatus savai ētikai, risinot jautājumus par cilvēka brīvību (fizisko, intelektuālo, morālo), gribu un izšķiršanos, aplūko gribas un pašapziņas attiecības, cilvēka raksturu un ieskicē šo jautājumu risināšanas vēsturisko kontekstu.

Arturs Šopenhauers — viens no ievērojamākajiem 19. gadsimta domātājiem, kura ietekme tālu pārsniedz viņa dzīves laika ietvarus. Šis vācu filosofs, t. s. dumpīgais domātājs, ir atstājis nozīmīgu garīgo mantojumu, kas spilgti iezīmē turpmākos eksistenciāli filosofiskos meklējumus. Tas fiksēts jau viņa fundamentālajā traktātā “Pasaule kā griba un priekšstats”. Eseja “Par gribas brīvību” (1839) apbalvota ar Norvēģijas Karaliskās akadēmijas balvu (1840).

PASŪTI KATALOGĀ

Back To Top
×Close search
Search