65071947 info@ocb.lv Brīvības iela 35, Ogre, LV-5001

Bibliotēka pastāv kopš 1968.gada jūnija. Tā atradās Kaibalas skolā un grāmatu krājums bija 1749 vienības. 1993.gadā bibliotēka tiek pārcelta uz īrētām telpām Lāčplēša centrā – “Kokneši”. Pēc akreditācijas 2006.gadā Lāčplēša bibliotēkai ir piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. Bibliotēkā pieejamie bezmaksas pakalpojumi:

 • Grāmatu un periodisko izdevumu krājums bērniem un pieaugušajiem,
 • Novadpētniecības materiāli un tematiskās mapes,
 • Starpbibliotēku abonements (SBA),
 • Literatūras un radošo darbu izstādes,
 • Datoru un interneta izmantošana,
 • Datu bāzes Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēka,
 • Konsultācijas informācijas meklēšanā.

Bibliotēkā pieejamie maksas pakalpojumi:

 • Printēšana,
 • Kopēšana,
 • Laminēšana,
 • Faksa nosūtīšana.

Bibliotēkā darbojas bērnu un jauniešu radošā darbnīca “Čaklie pirkstiņi” un senioru klubiņš. Darba laiks:

Pirmdiena 11.00-18.00
Otrdiena 11.00-18.00
Trešdiena 11.00-18.00
Ceturtdiena 11.00-18.00
Piektdiena 11.00-18.00
Sestdiena 10.00-14.00(no 1.jūnija līdz 1.septembrim slēgts)
Svētdiena Slēgts

Mēneša pēdējā ceturtdiena – spodrības diena, kad bibliotēka lietotājiem ir slēgta.

Adrese:

Raiņa iela 50, dz. 9, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070

Kontakti:

Bibliotēkas vadītāja Monika Rudzīte

 

Tālr.: 65053644

E-pasts: biblio.lacplesis@lielvarde.lv

Vairāk par Lielvārdes novada Lāčplēša bibliotēku:

www.lielvarde.lv

Kultūras karte www.biblioteka.lv

Search