65071947 info@ocb.lv Brīvības iela 35, Ogre, LV-5001

Iespieddarbus, kuri nav Ogres Centrālās bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA), pasūtījumu noformējot pie bibliotekāra.

Search