25., 26., 27.oktobrī Ogrē norisinājās e – Ogres dienas. Arī mūsu Centrālā bibliotēka tika iekļauta to iestāžu skaitā, kur visi interesenti varēja iepazīties ar moderno tehnoloģiju pielietošanu praksē: iepazīties ar informācija meklēšanas sistēmām internetā un moderno tehnoloģiju pielietošanu bibliotēkas darbā.

Šo dienu ietvaros bibliotēku apmeklēja vairāk kā simts interesentu, neskaitot pastāvīgos bibliotēkas apmeklētājus.

Vislielākā interese bija par bibliotēkas pakalpojumiem, kas saistīti ar Internetu. Daudzus pārsteidza bibliotēkas tehniskais nodrošinājums un tās piedāvājums tieši šajā jomā. Vairāki LatSTEs dienu dalībnieki interesējās arī par integrēto bibliogrāfiskās informācijas sistēmu ALISE un tās piedāvātajām iespējām.

Lielu palīdzību bibliotēkas, īpaši lasītavas darbiniekiem, šais saspringtajās dienās sniedza palīgi no Ogres ģimnāzijas 12.klases – Inga Miglāne un Jānis Laganovskis.