Iestādītas priedes pie Ogres Centrālās bibliotēkas

21.novembrī pie Ogres Centrālās bibliotēkas tika iestādītas 6 priedes.

Priežu stādīšana notika ar Ogres novada pašvaldības atbalstu. Paralēli ikgadējiem pilsētas apstādījumu kopšanas un atjaunošanas izdevumiem, pirmo reizi šogad pašvaldības budžetā tika paredzēts finansējums koku stādīšanai pilsētā. Pēc pašvaldības ainavu arhitekta ieceres, domes īpašumā esošajās teritorijās šajā gadā tiek atjaunots pamežs ar priežu, egļu, ozolu, pīlādžu un atbilstošu krūmu stādījumiem. Pamežu Ogres pilsētā ir plānots atjaunot līdz Latvijas simtgadei un Ogres pilsētas 90 gadu jubilejai.

Priežu stādīšana pie Ogres Centrālās bibliotēkas darbiniekiem bija īpaši simboliska, jo tā tika sasaistīta ar bibliobusa 20.gadskārtu, kas aprit tieši 2016.gada novembrī un novembra mēnesī bibliotēkā tiek atzīmēta ar vairākiem pasākumiem.

1