skip to Main Content
65071947 info@ocb.lv Zvaigžņu iela 4, Ogre, LV-5001
Piektdien, 26. Jūlijā OCB Organizē “grāmatu ķēdi”

Piektdien, 26. jūlijā OCB organizē “grāmatu ķēdi”

Šo un nākamo nedēļu lasītājiem nav pieejami Ogres Centrālās bibliotēkas (OCB) pakalpojumi. Sakarā ar jaunas bibliotēkas ēkas celtniecību šobrīd bibliotēka pārceļas uz ēku Zvaigžņu ielā 4, Ogrē.

 

OCB vadītāja Jautrīte Mežjāne informē, ka jau jūnijā tika uzsākti pirmie OCB pārcelšanās darbi. Daļa krātuves (izdevumi līdz 2012. gadam) un bibliobusa fonds ir pārcelts uz vienu no Ogres Mūzikas skolas telpām, pēc Ģimenes atbalsta dienas centra pārcelšanās uz jaunajām telpām Upes prospektā 16 arī šajās telpās tiks novietotas grāmatas. Jūlijā uzsākta krājuma pārvietošana uz bibliotēkas pagaidu telpām Zvaigžņu ielā 4, kur bibliotēka atradīsies turpmākos divus gadus, kamēr tiks īstenots bibliotēkas jaunais projekts – jaunas, modernas bibliotēkas celtniecība.

 

“Esam nolēmuši 26. jūlijā plkst.12.00 organizēt “grāmatu ķēdi”, kurā aicinām piedalīties ikvienu, kurš ar savām labajām domām un enerģiju vēlas palīdzēt pārvietot grāmatas no vecās bibliotēkas ēkas Brīvības ielā 35 uz pagaidu ēku, kas atrodas turpat netālu – Zvaigžņu ielā 4. Šī simboliski ir OCB pagaidu pieturvieta ceļā uz jauno bibliotēku, ko mēs visi tik ļoti gaidām,” aicina J.Mežjāne.

Tā kā OCB ir reģiona galvenā bibliotēka, tās krājums ir patiešām plašs – 73 500 vienības, kas tagad jāpārvieto. Krājumā ietilpst 65 800 grāmatu, no kurām 24 000 ir bērnu grāmatas, 7000 žurnāli, pārējie ir dažādi audio un vizuālie resursi, kartogrāfiskie, attēlu un nošu izdevumi, elektroniskie resursi.

 

Plānots, ka bibliotēka durvis saviem lasītājiem pagaidu telpās Zvaigžņu ielā 4 vērs 5. augustā plkst.11.00. 1.stāvā atradīsies Bērnu literatūras nodaļa un Pieaugušo literatūras nodaļa – abonements, savukārt 2. stāvā – lasītavas. Izmaiņas skars OCB darba laiku – tas līdz 31. augustam būs darba dienās no plkst.11.00 līdz 18.00, no 2. septembra – no plkst.11.00 līdz 19.00, sestdienās no plkst.10.00 līdz 16.00.

 

J.Mežjāne uzsver, ka arī turpmāk lasītājiem būs pieejami visi bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi, nelielas izmaiņas var būt saistītas ar telpu šaurību. Piemēram, tā kā grāmatas atradīsies arī citās ēkās, vislabāk, ja lasītāji iepriekš sazinātos ar bibliotēku (tālruņa numuri paliks nemainīgi, informācija par kontaktiem OCB mājaslapā http://www.ocb.lv/), lai noskaidrotu, vai konkrētā grāmata ir uz vietas, ja nav – bibliotēkas darbinieki to sagādās un lasītājs nākamajā dienā to varēs saņemt. Ja šobrīd OCB Pieaugušo nodaļā bija pieejami 10 datori, tad turpmāk tie būs 4, Bērnu literatūras nodaļā bija pieejami 5 datori, turpmāk – 3 un pie tiem varēs strādāt pirmkārt tie apmeklētāji, kuriem dators nepieciešams mācību uzdevumu veikšanai. Bibliotēka centīsies arī turpmāk piedāvāt grāmatu plaukta “Lasītājs lasītājam” pakalpojumu, kurš ir ļoti populārs apmeklētāju vidū:  ikviens var nolikt grāmatas, kuras pašam vairs nav aktuālas un paņemt grāmatu, kura “uzrunā” patreiz. Arī turpmāk OCB organizēs pasākumus saviem lasītājiem, tie notiks Brīvības ielā 44, 2.stāva zālē. Saistībā ar pārvākšanos un OCB slēgšanu līdz 5. augustam par šo laiku netiks iekasēta kavējuma nauda par grāmatu nodošanas termiņa neievērošanu.

Arī J.Mežjāne, kura bibliotēkā strādā vairāk nekā 35 gadus, bet kā direktore – 3 gadus, atzīst, ka jauno projektu gaida ar prieku, cerībām, vēlmi darboties un apziņu, ka jaunā, modernā ēka kalpos ne tikai pilsētas un novada iedzīvotājiem, bet tā būs visa reģiona un valsts lepnums. “Būtiski, ka no OCB reģistrētajiem 5433 lasītājiem (dati uz 01.01.2019.) vairāk nekā puse – 2771 ir bērni, tas nozīmē, ka jaunā ēka kalpos arī jaunajai paaudzei,” saka J.Mežjāne. Bibliotēkas vadītāja atzīst, ka jauno ēku gaida ar nepacietību, jo tajā būs iespējams īstenot jaunas ieceres, izmantot tehnoloģijas, organizēt vairāk pasākumus dažādām paaudzēm, vairāk strādāt ar jauniešiem, būs atbilstoša grāmatu krātuve. Tāpat ir iecere ierīkot pašapkalpošanās staciju, ar kuras palīdzību lasītāji varēs saņemt un nodot grāmatas visu diennakti sev ērtākā laikā. “Vajadzība pēc jaunām telpām bija jau sen – ēka Brīvības ielā 35 ir tehniski nokalpojusi un nav piemērota bibliotēkas funkciju pilnvērtīgai īstenošanai. Piemēram, vismaz reizi gadā notika ūdensvada avārija, kas izraisīja plūdus, pašā ēkā ir radušās bīstamas plaisas, grāmatu krātuvē nebija iespējams nodrošināt nepieciešamo mikroklimatu, arī apmeklētājiem bija šauri,” situāciju raksturo J.Mežjāne.

 

To, ka bibliotēkas pakalpojumi kļūst aizvien pieprasītāki, apliecina statistika – pēdējo gadu laikā pieaug bibliotēkā reģistrēto lasītāju skaits, pieaug bibliotēkas organizēto pasākumu apmeklētāju skaits. “Interesanti, ka pat pēdējās trīs dienas pirms bibliotēkas slēgšanas reģistrējām vairākus jaunus lasītājus, kā arī bibliotēku apmeklēja lasītāji, kuri šeit vairākus gadus nebija bijuši,” saka galvenā bibliotekāre Pieaugošo nodaļas abonementā Sarmīte Lāce. “Daudziem ir atvaļinājuma laiks un grib kaut ko palasīt, tāpēc atrod ceļu uz bibliotēku. Lasītājiem vairāk interesē spriedzes romāni, romāni par mīlestību, meklē jaunāko literatūru, dažādu nozaru literatūru. Ir arī tādas grāmatas, uz kurām lasītāji iestājušies rindā – piemēram, Māras Zālītes “Pieci pirksti”, “Paradīzes putni”, Georga Andrejeva “Man dāvātais laiks”, Daces Judinas grāmatas – gan detektīvi, gan simtgadei veltītais romānu cikls, Lūsindas Railijas romānu cikls “Septiņas māsas”, Jū Nesbē, Kamillas Lekbergas detektīvi. Jauniešu vidū populāras ir romānu sērijas ”Mēs. XX gadsimts” grāmatas, lasa arī grāmatas elektroniski savās ierīcēs, populāra ir elektroniskā grāmatu bibliotēka 3td.lv.” S.Lāce skaidro – lai tajā varētu lasīt, jābūt reģistrētam lietotājam konkrētā bibliotēkā, lasītājs nedrīkst būt parādnieks un jābūt piešķirtiem autorizācijas datiem, ar ko var reģistrēties e-grāmatu bibliotēkā.

 

J.Mežjāne atminas, ka pēdējo reizi tik vērienīgas pārmaiņas, kas saistītas ar pārcelšanos, OCB piedzīvoja 2001. gadā, kad 8. oktobrī uz ēku Brīvības ielā 35 pārcēlās gan Pieaugušo nodaļa un lasītava, kas atradās tolaik Ogres rajona padomes ēkas Brīvības ielā 33 2. un 3.stāvā (tagadējā pašvaldības centrālās administrācijas ēka), gan Bērnu literatūras nodaļa un Komplektēšanas nodaļa, kas atradās Ogres Kultūras centrā. “Tajā laikā valstī kļuvām viena no retajām bibliotēkām, kurai bija pašai sava ēka. Beidzot sanācām visi kopā. Tika izveidota ģimenes bibliotēka, uz kuru varēja nākt vecāki kopā ar bērniem,” atminas J.Mežjāne.

 

Bibliotēkā strādā 25 darbinieki, visi šobrīd ir enerģijas pilni, visi strādā, lai pārvietotu krājumu un iekārtotos jaunajās telpās. Viņiem palīdz arī ģimenes locekļi. S. Lāce bibliotēkā strādā jau 13 gadus un atzīst, ka jaunā projekta īstenošanu gaida ar nepacietību. “Visvairāk gaidu plašās, gaišās telpas, vēlos, lai arī jaunajās telpās būtu tā dvēselīte, kas ir šajās, vecajās. To radījām ar savu mīlestību pret darbu, lasītājiem, kolēģiem. Ceru, ka to nepazaudēsim. Šī vecā ēka ir nodzīvojusi savu mūžu un mūsu lasītāji un arī darbinieki ir pelnījuši jaunu bibliotēku,” ir pārliecināta S.Lāce. 

 

Informācija pārpublicēta no www.ogresnovads.lv

Back To Top
×Close search
Search