skip to Main Content
65071947 info@ocb.lv Zvaigžņu iela 4, Ogre, LV-5001

Mīnes Kalējas dzīve 20. gs. 30. gadu Rīgā ir labklājīga. Viņa strādā liela laikraksta redakcijā un laimīgā laulībā audzina meitu, taču pie durvīm klauvē Otrais pasaules karš. Vai tiešām būs pienācis laiks likt lietā dzimtas sieviešu seno mantojumu – duci zelta nikolaju? Bet varbūt Mīnes dvēselē rodama daudz lielāka bagātība – spēks, kas ir varenāks par visas pasaules materiālajām vērtībām?
Tulkotāja, redaktore, dzejniece un rakstniece Daina Grūbe (1960) jau sen bija vēlējusies uzrakstīt biogrāfisku romānu par savu vecmāmiņu Matildi Šmiti (Lečmani) – neparastu latviešu sievieti, kura visos dzīves pārbaudījumos par vissvarīgāko balstu atzinusi gara gaismu un darba tikumu. Tagad kad sakrāta krietna dzīves un darba pieredze, romāns dodas pie lasītājiem.

Back To Top
×Close search
Search