Dionīsijs Gotfrīds Krons

Dionīsijs Gotfrīds KronsVācu tautības latviešu rakstnieks, tulkotājs Dionīsijs Gotfrīds Krons dzimis 1777.gada 11.augustā Rīgā tirgotāja ģimenē. Mācījies Domskolā, strādājis par mājskolotāju. No 1802.gada studējis Tērbatas universitātes Teoloģijas fakultātē, bijis luterāņu mācītājs Lazdonā (no 1805), Madlienas-Meņģeles draudzē (no 1811), Lielvārdē (1825-1838). Latviski
tulkojis sprediķus un garīga rakstura grāmatas, bijis Latviešu literārās biedrības biedrs, viens no tās dibinātājiem (1824). Krona tulkotie Mārtiņa Lutera sprediķi izdoti grāmatā „Dieva vārdu mīļotājiem” (1836-38) u.c. Periodikā publicējis daudzus reliģiska satura rakstus un veiksmīgus dzejas tulkojumus. Krona dzeja un stāsti ievietoti galvenokārt laikrakstā „Latviešu Avīzes”, „Tas Latviešu Ļaužu Draugs”. Krājumā „Magazin” viņš publicējis tulkotu ludziņu „Jauna gada diena” (1844), F.G.Klopštoka dzejas tulkojumus (1928), kā arī piezīmes par latviešu ortogrāfiju (1833) un materiālus vācu-latviešu vārdnīcai (1828, 1829, 1835).
Laulībā bijuši astoņi bērni, vairāki ieprecas Lielvārdē, tā saistot Kronu dzimtu ar Lielvārdi.
Pēc viņa nāves Lielvārdes baznīcā darbu turpina D. G. Krona vecākais dēls Kārlis Gotfrīds Georgs Krons, kurš šeit kalpo no 1838. līdz 1887.gadam. K.G.G. Krons dzimis Lazdonā 1806.gada 4. novembrī, mācījies mājās, tad Rīgas ģimnāzijā, studējis Tērbatā. Apprec iepriekšējā mācītāja Šenberga meitu, bet pēc viņas nāves – Rūtenfeldi, tā cieši saistoties ar Lielvārdes dzimtām. Pēc studijām ir palīgmācītājs pie tēva, vēlāk -pēc tēva nāves un pārbaudes laika kļūst par mācītāju. Tā īsti šajā amatā strādā pirmos desmit gadus, pēc tam ieņem dažādus amatus augstākajās reliģiskajās iestādēs un biedrībās, nodarbojies ar rakstniecību. K.G.G. Krons ir Andreja Pumpura laika Lielvārdes mācītājs. Miris 1838. gada 16.maijā (28.aprīlī) Lielvārdes pastorātā.

Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga : Latvijas enciklopēdija, 1992. 175.-176.lpp.;
http://www.lielvarde.lv/upload/jaunumi/turisms/lievardes_baznicas_macitaji.pdf
Foto no Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas un Rakstniecības, teātra un mūzikas muzeja fonda – Dionīsijs Gotfrīds Krons. [1830-1838], Rīga. Fotogrāfs: Johans Manteifels ( Manteuffel ).

Dionīsijs Gotfrīds Krons OCB novadpētniecības datu bāzē