vitauts-kalveLiteratūrkritiķis, dzejnieks Vitauts Kalve (īstajā vārdā Vitolds Kalniņš) dzimis 1913.gada 2.maijā Lielvārdē – rakstnieka un gleznotāja Jāņa Sarmas ((1884-1983) īstajā vārdā Jānis Kalniņš) ģimenē. Mācījies Bauskas, Daugavpils skolās. Beidzis LU Filoloģijas un filozofijas fakultātes Vēstures nodaļu (1939). Strādājis par pedagogu, arhivāru, Pieminekļu valdes inspektoru. 1939.gadā salaulājies ar Annu Skrindu, kuru 1941.gadā kopā ar viņu dēlu Vitoldu izsūta uz Tomskas apgabalu.
Vitauts Kalve 1944.gadā emigrējis uz Vāciju, 1950.gadā pārcēlies uz ASV, dzīvojis Ņujorkā. Bijis žurnāla „Vārti” galvenais redaktors (1952-53). 1984.gadā atgriezies Latvijā Liepājas rajona Durbē, kur dzīvo sieva Anna.
Rakstījis recenzijas un apceres par latviešu literātu darbiem. Savus kritiķa principus Vitauts Kalve izteicis brošūrā „Mākslas vērtēšana un apcerēšana” (1964), kopā ar J.Andrupu sarakstījis literāru portretu un eseju krājumu ar faktoloģiski plašu informāciju „Latvian literature” („Latviešu literatūra”, 1954). 70. un 80.gados pētījis latviešu folkloru un mitoloģiju.
Vitauts Kalve miris 1989.gada 15.aprīlī Durbē, pārapbedīts Lielvārdes luterāņu kapos 1994.gadā.

Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga : Latvijas enciklopēdija, 1992. 153.-154.lpp.;
Lielvārdes Ziņas, Speciālizlaidums, 1995, maijs, 2.lpp.;

Vitauts Kalve OCB novadpētniecības datu bāzē
Vitauts Kalve OCB elektroniskajā katalogā