65071947 info@ocb.lv Brīvības iela 35, Ogre, LV-5001

Bibliotēkas speciālisti apmāca lietotājus meklēt informāciju bibliotēkas veidotajās un abonētajās datu bāzēs un citos interneta resursos. Bibliotēkā tiek īstenotas arī informācijas tehnoloģiju pamatiemaņu lietošanas apmācības.

Search