Konsultācijas iespieddarbu un elektroniskās informācijas meklēšanā, kā arī par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām. Bibliotēkas speciālisti veic tematisku, faktogrāfisku, adresālu, precizējošu uzziņu izpildi.