Lai kļūtu par lasītāju

  • vecākiem jāaizpilda galvojums
  • tev jāiepazīstas ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem

Bērnu literatūras abonementā

  • reģistrē un apkalpo lasītājus
  • izsniedz grāmatas uz mājām
  • izpilda lasītāju pieprasījumus

Bērnu literatūras lasītavā

  • piedāvā periodikas izdevumus bērniem un jauniešiem, uzziņu krājumu: enciklopēdijas, vārdnīcas, nozaru literatūru lasīšanai uz vietas
  • dod iespēju izmantot datorus un internetu izklaidei un pašizglītībai

Esi uzmanīgs

Ja Tu neesi ievērojis grāmatas atdošanas termiņu, tad jārēķinās ar kavējuma naudu – 1 santīms par katru nokavēto dienu!

Ja Tu nevari atdot grāmatas norādītajā datumā vai vēlies tās lasīt ilgāk, Tev ir iespēja piezvanīt – 65071948, vai atnākt uz bibliotēku un grāmatas lasīšanas laiku pagarināt.

Grāmatas vari nodot arī grāmatu kastē, kas atrodas pie bibliotēkas ieejas