Par bērnību un savu dzimtu, kuras mūžs ritējis Ogres novada Madlienas pagastā, stāsta Rita Rābe

Piedzīvoto dažādos Godos un pasākumos atceras saimniece Rita Rābe

Savās atmiņās par darbu Ogrē un Ogres novada vēsturi un attīstību dalās Nikolajs Sapožņikovs

Par savu dzīvi un darba pieredzi, vadot Ogres Centrālās bibliotēkas bibliobusu, runā Dainis Voldis Zaics

dav

Atmiņas par Ogres novada bibliotēkās nostrādāto darba mūžu atklāj Ruta Iranoviča

Par problēmām un risinājumiem, ceļot iedzīvotāju kooperatīva māju 20.gadsimta septiņdesmitajos gados Ogrē, atceras Ruta Iranoviča.