Ogres Centrālā bibliotēka veic Ogres novadu 21 publiskās bibliotēkas darbības koordināciju, metodisko vadību un sniedz konsultatīvo palīdzību:

  • Bibliotēku darbības koordinācija krājumu komplektēšanas un organizācijas jautājumos;
  • Sadarbība ar Ogres novada pilsētu un pagasta pārvaldēm bibliotēku attīstības jautājumos;
  • Bibliotekāru profesionālās izglītības pilnveides organizēšana (semināri, konsultācijas, praktiskas apmācības, pieredzes apmaiņas braucieni);
  • Bibliotēku apmeklēšana un kosultēšana par darba jautājumiem uz vietas;
  • Bibliotēku publicitātes pasākumu veikšana, regulāra informācijas ievietošana un aktualizēšana Ogres CB mājas lapā;
  • Valsts mēroga pasākumu norises koordinēšana bibliotēkās;
  • Statistikas datu apkopošana.