Bibliotēka pastāv kopš 1968. gada jūnija. Tā atradās Kaibalas skolā un grāmatu krājums bija 1749 vienības. 1993. gadā bibliotēka tiek pārcelta uz īrētām telpām Lāčplēša centrā – “Kokneši”. Pēc akreditācijas 2006. gadā Lāčplēša bibliotēkai ir piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 2001. gadā Lielvārdes pilsētas dome dāvina bibliotēkai trīs  istabu dzīvokli.
2018. gadā bibliotēka atkārtoti akreditēta vietējas nozīmes bibliotēkas statusā.

Bibliotēkas bezmaksas pamatpakalpojumi:

  • grāmatu un periodisko izdevumu krājums bērniem un pieaugušajiem;
  • novadpētniecības materiāli un tematiskās mapes;
  • Starpbibliotēku abonements (SBA);
  • literatūras un radošo darbu izstādes;
  • datoru un interneta izmantošana;
  • datu bāzes Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēka;
  • konsultācijas informācijas meklēšanā.

Bibliotēkas  maksas pakalpojumi:

  • printēšana;
  • kopēšana.

Bibliotēkā darbojas bērnu un jauniešu radošā darbnīca “Čaklie pirkstiņi” un senioru klubiņš.

Darba laiks:

Pirmdiena 10.00-18.00
Otrdiena 10.00-18.00
Trešdiena 10.00-18.00
Ceturtdiena* 10.00-18.00
Piektdiena 10.00-18.00
Sestdiena Slēgts
Svētdiena Slēgts

*Katra mēneša pēdējā ceturtdienā Spodrības diena – bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Adrese:
Raiņa iela 50, dz. 9, Lielvārde, Ogres novads, LV-5070

Kontakti:
Bibliotēkas vadītāja Dace Vecziediņa.

Tālr.: 65053644; mob. tālr.: 25619710
E-pasts: biblio.lacplesis@lielvarde.lv

Vairāk par Lāčplēša bibliotēku:

Lāčplēša bibliotēkas Facebook profils
www.ogresnovads.lv
www.kulturasdati.lv