Tīnūžu bibliotēka ir dibināta 1935. gadā, kad Latvijas Kara invalīdu savienībai piederošajā Tīnūžu muižas centrā ierīkoja bibliotēku – lasītavu. 1939. gadā bibliotēkā bija 731 grāmata un 12 periodiskie izdevumi. 1944. gadā bibliotēkas grāmatu krājums tika iznīcināts, bet 1945. gadā to atsākts komplektēt no jauna.
Tīnūžu pagasta bibliotēkas mērķis – nodrošināt novada lauku teritorijas iedzīvotājiem modernu, kvalitatīvu informācijas vidi ar piekļuvi informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, kā arī informācijai drukātā un elektroniskā formā.
Viens no galvenajiem Tīnūžu bibliotēkas uzdevumiem – novada vēstures apzināšana un saglabāšana.
2018. gadā bibliotēka atkārtoti akreditēta vietējas nozīmes bibliotēkas statusā.

Bibliotēkas bezmaksas pamatpakalpojumi:

  • grāmatu un periodisko izdevumu krājums bērniem un pieaugušajiem;
  • novadpētniecības materiāli un tematiskās mapes;
  • izstādes un pasākumi;
  •  starpbibliotēku abonements (SBA);
  • datori un internets;
  • datu bāzes – Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka,
  •  konsultācijas informācijas meklēšanā.

Bibliotēkas maksas pakalpojumi:

  • printēšana;
  • kopēšana;
  • skenēšana.

Darba laiks

Pirmdiena 11.00-19.00
Otrdiena 10.00-18.00
Trešdiena 10.00-18.00
Ceturtdiena* 14.00-18.00
Piektdiena 10.00-17.00
Sestdiena Slēgts
Svētdiena Slēgts

*Katra mēneša pēdējā ceturtdienā Spodrības diena – bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Adrese:
“Kraujas”, Tīnūži, Tīnūžu pagasts, Ogres novads, LV-5015

Kontakti:
Bibliotēkas vadītāja Zenta Počkaja
Tel. 65068989, 28372843
E-pasts: tinuzu.biblioteka@ogresnovads.lv

Vairāk par Tīnūžu pagasta bibliotēku:

Tīnūžu pagasta bibliotēkas Facebook profils

www.ogresnovads.lv
www.kulturasdati.lv