Ciemupes bibliotēkas aizsākumi meklējami 1928. gadā, kad Kultūras fonds Sprēstiņu mazsaimniecības veicināšanas biedrībai piešķīris tautas bibliotēku, kuru 1937. gadā nodeva Ciemupes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrībai. 1948. gada maijā uzsākta bibliotēkas krājuma reģistrācija.
Vairākkārt mainīta bibliotēkas atrašanās vieta. Kopš 1970. gada tā atrodas Ciemupes Tautas nama ēkā.
2004. gada 28. maijā Ciemupes bibliotēka ar Nr.1450 reģistrēta Bibliotēku reģistrā.
2006. gadā bibliotēkai tika piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss.
Bibliotēkā darbojas lasītāju klubiņš Dalies priekā.
2018. gadā bibliotēka atkārtoti akreditēta vietējas nozīmes bibliotēkas statusā.

Bibliotēkas bezmaksas pamatpakalpojumi:

  • grāmatu un periodisko izdevumu krājums bērniem un pieaugušajiem:
  • novadpētniecības materiāli un tematiskās mapes:
  • izstādes un pasākumi;
  • starpbibliotēku abonements (SBA);
  • datoru un interneta izmantošana;
  • datu bāzes Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka;
  • konsultācijas informācijas meklēšanā.

Bibliotēkas maksas pakalpojumi:

  • printēšana;
  • kopēšana;
  • skenēšana.

Darba laiks:

Pirmdiena 9:00-13:00 , 14:00-18:00
Otrdiena 9:00-13:00, 14:00-18:00
Trešdiena 9:00-13:00, 14:00-18:00
Ceturtdiena 9:00-13:00, 14:00-18:00
Piektdiena 9:00-17:00
Sestdiena Slēgts
Svētdiena Slēgts

Adrese:
Liepu gatve 12, Ciemupe, Ogres novads, LV-5001

Kontakti:
Bibliotēkas vadītāja Liene Kainaize
Tālr.: 65068710
E-pasts: ciemupe.biblioteka@ocb.lv

Vairāk par Ciemupes bibliotēku:

Ciemupes bibliotēkas Facebook profils
www.kulturasdati.lv
www.ogresnovads.lv