Izdevumu rezervēšanu iespējams veikt, pieslēdzoties elektroniskajam katalogam http://www.ogre.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx un izmantojot autorizācijas datus. Pieprasījums tiks apstrādāts vienas darba dienas laikā un to iespējams saņemt abonementā trīs bibliotēkas darba dienu laikā.

Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu iespējams pagarināt, pieslēdzoties elektroniskajam katalogam http://www.ogre.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx un izmantojot autorizācijas datus, zvanot pa tālruni 65071947 vai 25456699 vai rakstot uz e-pastu info@ocb.lv.