1896. gada 17. jūnijs ir Lielvārdes bibliotēkas dzimšanas diena. Šajā dienā pagasta vietnieku sapulcē vienbalsīgi tika pieņemts lēmums ierīkot “bezmaksas bibliotēku”. Par šo notikumu ziņoja laikraksts “Dienas Lapa” 1896. gada 145. numurā.
1973. gadā tika izveidota Lielvārdes pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa.
Kopš 1976. gada 16. oktobra Lielvārdes pilsētas bibliotēka atrodas Lielvārdes kultūras nama telpās.
2018. gadā bibliotēka atkārtoti akreditēta vietējas nozīmes bibliotēkas statusā.

Bibliotēkas bezmaksas pamatpakalpojumi:

 •  plašs literatūras klāsts abonementā un lasītavā;
 • laikraksti un žurnāli;
 • dažādu tematu izstādes;
 • starpbibliotēku abonements (SBA);
 • bezmaksas interneta un datoru izmantošana;
 • brīvpieejas bezvadu internets (WiFi);
 • piekļuve elektroniskajām datu bāzēm Letonika, Lursoft;
 • novadpētniecības materiāli un tematiskās mapes.

Bibliotēkas maksas pakalpojumi:

 • printēšana;
 • kopēšana;
 • skenēšana.

Darba laiks:

Pirmdiena 10.00-19.00
Otrdiena 10.00-18.00
Trešdiena 10.00-18.00
Ceturtdiena* 11.00-18.00
Piektdiena 10.00-17.00
Sestdiena 10.00-14.00
Svētdiena Slēgts

*Katra mēneša pēdējā ceturtdienā Spodrības diena – bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Darba laiks vasaras sezonā (no 1. jūnija līdz 31. augustam):

Pirmdiena 10.00-19.00
Otrdiena 10.00-18.00
Trešdiena 10.00-18.00
Ceturtdiena* 10.00-18.00
Piektdiena 10.00-17.00
Sestdiena Slēgts
Svētdiena Slēgts

*Katra mēneša pēdējā ceturtdienā Spodrības diena – bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Adrese:
Parka ielā 3, Lielvārde, Ogres novads,  LV-5070

 Kontakti:
Bibliotēkas vadītāja Rita Platpīre
Bibliotēkas vadītājas tālrunis: 28664807

Abonementa tālrunis: 65053202
Bērnu literatūras nodaļas tālrunis: 25600823
E-pasts: biblio@lielvarde.lv

Vairāk par Lielvārdes pilsētas bibliotēku:

Lielvārdes pilsētas bibliotēkas Facebook profils
www.ogresnovads.lv

www.kulturasdati.lv