Ogres Centrālās bibliotēkas projekts Pasākumu cikls “Ogrēnieši stāsta”” īstenots Ogres novada domes projektu konkursa “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” (“R.A.D.I. – Ogres novadam!”) ietvaros.

Projekta ideja ir papildināt Ogres Centrālās bibliotēkas novadpētniecības kolekciju ar audio un video materiālu, kas iegūts sarunu cikla “Ogrēnieši stāsta” laikā.

Uz sarunu cikla sešiem pasākumiem tika aicināti novada iedzīvotāji, lai dalītos ar atmiņu stāstiem par notikumiem savā dzīvē un vietējā apkaimē, kas norisinājušies Ogres pilsētā un novadā.

Līdz šim nav realizēta ideja, ka vietējo iedzīvotāju atmiņu stāsti būtu fiksēti audio un video formātā ar mērķi to saglabāt un padarīt pieejamus nākamajām paaudzēm. Izveidotā audio un video novadpētniecības materiāla kolekcija ir unikāla.

Savāktais materiāls ir Ogres novada iedzīvotāju ieguldījums un veltījums savai valstij 100.dzimšanas dienā.

Stāsti
 
Kultūras darba jomā piedzīvoto stāsta: Rozalija Galvanovska, Velta Pētersone, Gunārs Freidenfelds un Jānis Arvīds Krastiņš
 
Par sporta aktivitātēm Ogrē runā: Georgs Gutpelcs un Vitauts Mihalovskis
 
Atmiņās par mūzikas un mākslas skolu tapšanu Ogrē dalās: Maija Bogdanova, Dimitrijs Grozovs, Pēteris Aulmanis (02.09.1942.-10.11.2016) un Guntis Pļavnieks
 
Izglītības iestāžu darbu un pārmaiņas tajā atceras: Ilga Rēdmane, Nora Kaimiņa un Aigars Kuzmins
 
Žurnālistu darba aizkulises atklāj: Vineta Briška un Inta Bērziņa
 
Par bibliotekāra darbā piedzīvoto stāsta ilggadējās Ogres Centrālās bibliotēkas darbinieces: Aija Pulkstene un Iveta Skrebele
 
Par darbu pašvaldībā Valsts neatkarības atgūšanas laikā stāsta:  Beāte Braunfelde, Veneranda Stalidzāne, Guntis Vilnītis un Andrejs Bogdans
 
Piedzīvoto koru vadīšanā un pūtēju orķestra darbā atceras: Leons Amoliņš, Ārija Bērziņa un Vilis Kokamegi
 
Savās atmiņās par politiski represēto dzīvi un darbu Ogrē dalās: Ivars Kaļķis un Ilze Belis
 
Par izglītības nodaļas darbā piedzīvoto runā: Airisa Lepere un Ruta Krūkle
 
Ogres Valsts ģimnāzijas dibināšanu un Ogresgala pamatskolas atjaunošanu atceras: Uldis Klemperis un Ojārs Sebris
 
Atmiņas par iepriekšējā gadsimta Ogri un Ogres Meristēmām atklāj: Raimons Javoišs, Ilze Žola

 

Novēlējumi