Ogresgala bibliotēka dibināta 1935. gadā. Bibliotēkas dibinātājs ir Lejas-Ogres lauksaimniecības biedrība “Ausēklis”. Līdz 1998. gada martam bibliotēka atradās vecajā pagasta padomes ēkā, kas celta 1935. gadā. Kopš 1998. gada Ogresgala bibliotēka savus lietotājus apkalpo pagasta centrā – vēsturiskajā “Kārļu” mājā, kas atrodas Bumbieru ielā 9.

 

2005. gada janvārī bibliotēkā tika atvērta Bērnu literatūras nodaļa. Tajā ir iekārtota spēļu un rotaļu istabiņa visjaunākajiem un stūrītis pusaudžiem, kur iespējams spēlēt galda spēles un lasīt.

2006. gadā Ogresgala bibliotēkai tika piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.

2018. gadā bibliotēka atkārtoti akreditēta vietējas nozīmes bibliotēkas statusā.

Bibliotēkas bezmaksas pamatpakalpojumi:

  • grāmatu un periodisko izdevumu krājums bērniem un pieaugušajiem;
  • novadpētniecības un tematiskie materiāli;
  • izstādes un pasākumi;
  • starpbibliotēku abonements (SBA);
  • datori un internets;
  • datu bāzes Letonika un Lursoft;
  • konsultācijas informācijas meklēšanā.

 Bibliotēkas maksas pakalpojumi:

  •  printēšana;
  •  kopēšana;
  •  skenēšana.

Darba laiks:

Pirmdiena 10.00-18.00
Otrdiena 10.00-18.00
Trešdiena 10.00-18.00
Ceturtdiena* 10.00-18.00
Piektdiena 10.00-18.00
Sestdiena Slēgts
Svētdiena Slēgts

*Katra mēneša pēdējā ceturtdienā Spodrības diena – bibliotēka apmeklētājiem slēgta.
 

Adrese:
Bumbieru iela 9, p/n Ogresgals, Ogresgala pagasts, Ogres novads, LV-5041
 

Kontakti:
Bibliotēkas vadītāja Elita Igaune
Tālr. 65035141
E-pasts: ogresgals.biblioteka@ocb.lv
 

Vairāk par Ogresgala bibliotēku:

Ogresgala bibliotēkas Facebook profils
www.kulturasdati.lv

www.ogresnovads.lv