Tomes pagasta bibliotēkas pirmsākumi datēti ar 1922. gada 13. oktobri, kad pagasta priekšsēdētājs K. Egle rakstiski informē Valsts bibliotēku, ka  „pie pagasta valdes jau pastāv bibliotēka, tikai nedaudzos eksemplāros, jo trūkst līdzekļu viņas ierīkošanai”.

2006.gadā Tomes pagasta bibliotēkai piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.  Kopš 2010. gada 18. janvāra bibliotēka ir Ķeguma novada bibliotēkas filiālbibliotēka.

Tomes pagasta bibliotēkas misija ir būt starpniekam starp sabiedrību un zināšanām, kā arī veicināt informācijas sabiedrības attīstību.

2018. gadā bibliotēka atkārtoti akreditēta vietējas nozīmes bibliotēkas statusā.

No 2021. gada 1. jūlija, sakarā ar Administratīvi teritoriālo reformu, iestādes struktūrvienības nosaukums ir Tomes pagasta bibliotēka.

Bibliotēkas bezmaksas pamatpakalpojumi:

  • plašs literatūras klāsts abonementā un periodiskie izdevumi lasītavā;
  • interneta, datoru un bezvadu interneta (WiFi) izmantošana;
  • starpbibliotēku abonements (SBA);
  • datu bāzes Lursoft un Letonika,
  • novadpētniecības un tematiskās mapes.

Bibliotēkas maksas pakalpojumi:

  • printēšana, kopēšana un skenēšana (maksas pakalpojumi),

Darba laiks:

Pirmdiena 8.00-18.00
Otrdiena 8.00-16.00
Trešdiena 8.00-16.00
Ceturtdiena 8.00-15.00
Piektdiena 8.00-15.00
Sestdiena Slēgts
Svētdiena Slēgts

Adrese:
„Tomes pamatskola”, Tomes pagasts, Ogres novads, LV-5020

Kontakti:
Bibliotēkas vadītāja Agita Freiberga
Tālr. 27367766
E-pasts: tomes.biblio@kegums.lv

Vairāk informācijas:
www.kulturasdati.lv
www.ogresnovads.lv

Tomes pagasta bibliotēkas Facebook profils