Pirmo reizi Ikšķiles pilsētas bibliotēka oficiālajos dokumentos minēta 1852. gadā, kad skolotāju konferencē K. E. Knorrs savā referātā min, ka Ikšķiles draudzes skolā ir  bibliotēka un tajā darbojas arī Ikšķiles pagasta lasīšanas biedrība ar 35 biedriem.
Ikšķiles pilsētas bibliotēkā ir Pieaugušo nodaļa un Bērnu nodaļa.
2002. gadā uzsākts bibliotekārā darba automatizācijas process sistēmā ALISE.
2018. gadā bibliotēka atkārtoti akreditēta vietējas nozīmes bibliotēkas statusā.

Bibliotēkas bezmaksas pamatpakalpojumi:

• lietotāju reģistrēšana, konsultācijas par bibliotēkas darba kārtību, krājumu un informācijas meklēšanas iespējām;
• grāmatu, žurnālu, laikrakstu, audiovizuālo materiālu un citu dokumentu izsniegšana pēc lietotāju pieprasījuma abonementā un izmantošanai uz vietas lasītavā;
• informācijas meklējumsistēmu (katalogu, datubāzu) izmantošana, bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana;
• bibliotēkas organizēto pasākumu apmeklēšana;
• bibliotēkas krājumā neesošu iespieddarbu un nepieciešamās informācijas pieprasīšana no citām Ogres reģiona bibliotēkām;
• interneta un datoru izmantošana, WiFi – iespēja pieslēgties bezvadu interneta tīklam.

Tiešsaistē ir pieejams Ogres reģiona elektroniskais kopkatalogs – https://ogre.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
Tiešsaistē e-katalogā var rezervēt grāmatas, pagarināt lasīšanas termiņu, elektroniski pierakstīties rindā, ja grāmata izsniegta citam lasītājam, pārraudzīt savus datus par izsniegumiem, pasūtītajām vai izlasītajām grāmatām u.c. Lai to lietotu, nepieciešams saņemt lietotājvārdu un paroli no bibliotekāra!

Datubāzes:
www.letonika.lv – digitāls zinību resurss – ceļvedis Latvijas kultūrā, vēsturē, valodā, dabā un literatūrā, uzticams avots ar plašu informāciju par Latviju.
www.news.lv – Lursoft laikrakstu bibliotēka – visapjomīgākais Latvijas laikrakstu un citu izdevumu publikāciju krājums internetā.

Bibliotēkas maksas pakalpojumi:

  • kopēšana;
  • printēšana;
  • skenēšana.

Pieaugušo abonements
• Nozaru literatūras krājums dažādās valodās
• Daiļliteratūras krājums latviešu, krievu, angļu valodā
• Audiovizuālie materiāli
Bērnu nodaļa
• Daiļliteratūras krājums
• Nozaru literatūras krājums
• Audiovizuālo materiālu krājums
• Galda spēles
• Datora un interneta pakalpojumi
• Jaunākie žurnāli un pēdējo trīs gadu žurnāli
Lasītava
• Uzziņu literatūra, enciklopēdijas, vārdnīcas
• Jaunākie laikraksti un žurnāli, pēdējo trīs gadu žurnāli
• Datora un interneta pakalpojumi
• Kopēšanas, skenēšanas pakalpojumi
• Grāmatu vākošanas pakalpojums
Aktivitātes
• Tematiskās literatūras izstādes
• Tikšanās ar interesantiem cilvēkiem
• Ekskursijas bibliotēkas pasaulē
• Apmācības e-resursu izmantošanā mācībām, mūžizglītībā (arī attālināti)
• Lasīšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, “Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības” u.c.
• Radošās darbnīcas
• Dāvinājumu plaukts “Lasītājs lasītājam”
• Akcija – grāmatu maiņa “Dod grāmatai otru iespēju!” pilsētas gadatirgos
• Iesaistīšanās ikgadējās Dzejas dienās, Bibliotēku nedēļā un Digitālajā nedēļā

Darba laiks

Pirmdiena 11.00-19.00
Otrdiena 11.00-18.00
Trešdiena 11.00-18.00
Ceturtdiena* 11.00-18.00
Piektdiena 11.00-17.00
Sestdiena 11.00-15.00
Svētdiena Slēgts

*Katra mēneša pēdējā ceturtdienā Spodrības diena – bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Adrese:
Strēlnieku iela 10, Ikšķile, Ogres novads,  LV-5052

Kontakti:
Bibliotēkas vadītāja – Dace Rempe
Tālr. 65030891, 29386216
E-pasts: ikskiles.biblioteka@ogresnovads.lv

Vairāk par Ikšķiles pilsētas bibliotēku:

Ikšķiles pilsētas bibliotēkas Facebook profils

www.ogresnovads.lv

www.kulturasdati.lv