Ķeguma bibliotēka dibināta 1948. gadā. 1974. gadā tiek izveidota Bērnu bibliotēka. 2001. gada 15. augustā, apvienojoties pieaugušo un bērnu bibliotēkai, lasītājiem durvis ver jaunā Ķeguma pilsētas bibliotēka ar Bērnu nodaļu un interneta lasītavu.

2006. gadā bibliotēkai piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss.

2010. gadā bibliotēka pārsaukta par Ķeguma novada bibliotēku ar filiālēm Tomē un Rembatē.

2013 .gada februārī tiek veikta novada bibliotēku reorganizācija un izveidota Ķeguma novada bibliotēka ar divām struktūrvienībām: Ķeguma novada bibliotēkas Rembates bibliotēka un Ķeguma novada bibliotēkas Tomes bibliotēka.

2018. gadā bibliotēka atkārtoti akreditēta vietējas nozīmes bibliotēkas statusā.

Bibliotēkā pieejamie bezmaksas pakalpojumi:

 • grāmatu un periodisko izdevumu krājums bērniem un pieaugušajiem;
 • Starpbibliotēku abonements (SBA);
 • tematiskās mapes un novadpētniecības materiāli;
 • izstādes un pasākumi;
 • datoru un interneta izmantošana;
 • datu bāzes Letonika un Lursoft Laikrakstu bibliotēka.

Bibliotēkā pieejamie maksas pakalpojumi:

 • printēšana;
 • kopēšana;
 • skenēšana;
 • laminēšana;
 • dokumentu iešūšana ar spirāli.

Darba laiks

Pirmdiena 10.00-19.00
Otrdiena 10.00-18.00
Trešdiena 10.00-18.00
Ceturtdiena* 10.00-18.00
Piektdiena 10.00-17.00
Sestdiena Slēgts
Svētdiena Slēgts

*Katra mēneša pēdējā ceturtdienā Spodrības diena – bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Adrese:
Skolas iela 6, Ķegums, Ogres novads, LV-5020

Kontakti:
Bibliotēkas vadītāja Inese Cīrule
Tālr.: 65038421, 27362626
E-pasts: kegums.biblioteka@ogresnovads.lv

Vairāk par Ķeguma bibliotēku:

Ķeguma bibliotēkas Facebook profilā
www.kulturasdati.lv
www.ogresnovads.lv