1880. gadā dibināta Lauberes – Ozolu pagasta bibliotēka, kas ir viena no senākajām bibliotēkām Rīgas apriņķī. Šādi dati ir lasāmi Latvijas Bibliotēku padomes gadagrāmatā, ko izdevis Kultūras fonds 1926. gadā. Tas norāda, ka Laubere kā apdzīvota vieta ir raksturīga ar senām kultūras un lasīšanas tradīcijām.
1908. gadā tika dibināta Lauberes – Ozolu bibliotēku biedrība, kas apvienoja 35 biedrus. Tās krājumā bija 1026 eksemplāri.
2018. gadā bibliotēka atkārtoti akreditēta vietējas nozīmes bibliotēkas statusā.

Bibliotēkas bezmaksas pamatpakalpojumi:

 • plašs latviešu oriģinālliteratūras, ārvalstu daiļliteratūras un nozaru literatūras klāsts;
 • videofilmu un CD kolekcija;
 • periodiskie izdevumi;
 • starpbibliotēku abonements (SBA);
 • daudzpusīgs literatūras klāsts skolēniem;
 • rotaļu istaba pirmskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem ar plašu galda spēļu, rotaļlietu, grāmatu, multfilmu kolekciju;
 • astoņi datori ar interneta pieslēgumu;
 • mājas kinozāle;
 • datorprasmju un interneta lietošanas individuālas apmācības pieaugušajiem (pamatlīmenis);
 • tematiski un izzinoši pasākumi;
 • izstādes;
 • bibliotekārās uzziņas;
 • datu bāzes Letonika un Lursoft Laikrakstu bibliotēka;
 • Viļa Miķelsona Grāmatu klēts, kurā pieejams bagātīgs trimdas literatūras klāsts;
 • radošo izpausmju telpa jauniešiem (divas deju grīdas, skaļā mūzikas klausīšanās, biljarda galds u.c.).

Bibliotēkas  maksas pakalpojumi:

 • printēšana;
 • kopēšana;
 • skenēšana.

Ikvienam iedzīvotājam ir iespēja iesaistīties dažādos projektos, nākt ar savām idejām un  iesaistīties ideju īstenošanā, pilnveidot savas zināšanas un prasmes, pašam būt aktīvam  un iesaistīt citus, veidot sakoptu, patīkamu un tīru sava pagasta teritoriju!

Darba laiks:

Pirmdiena 8.00-17.00
Otrdiena 8.00-17.00
Trešdiena 8.00-17.00
Ceturtdiena 8.00-17.00
Piektdiena 8.00-16.00
Sestdiena Slēgts*
Svētdiena Slēgts

*Nepieciešamības gadījumā pakalpojumu sniegšanu iespējams nodrošināt arī sestdienās, 24 h iepriekš sazinoties pa tālruni 27844507.

Adrese:
Ozolu iela 3, Lauberes pagasts, Ogres novads, LV-5044

Kontakti:
Bibliotēkas vadītāja Sintija Fišmeistere
Tālr. 65037326, 27844507
E-pasts: lauberes.biblioteka@inbox.lv

Vairāk par Lauberes pagasta bibliotēku:

Lauberes pagasta bibliotēkas Facebook profils
www.ogresnovads.lv
www.kulturasdati.lv