Lai grāmatas un citus informācijas nesējus varētu saņemt lietošanai mājās, jābūt bibliotēkā reģistrētam lietotājam. Grāmatu un citu informācijas nesēju lietošanas termiņš mājās ir:
– Grāmatām 4 nedēļas,
– Paaugstināta pieprasījuma dokumentiem 2 nedēļas (bez iespējas lietošanas termiņu pagarināt),
– Žurnāliem 2 nedēļas.

Vienam bibliotēkas lietotājam vienlaicīgi izsniedz ne vairāk kā 6 grāmatas, 12 žurnālu numurus un 2 vienības jaunieguvumus un paaugstināta pieprasījuma dokumentus. Netiek izsniegti izdevumi no Lasītavu krājuma, kā arī viena un tā paša izdevuma vairāki eksemplāri.

Izdevumu rezervēšanu un izmantošanas termiņa pagarināšanu bibliotēkas reģistrētie lietotāji, saņemot autorizācijas datus, var veikt attālināti http://www.ogre.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx.