Suntažos bibliotēka dibināta 1879. gada vasarā ar 600 sējumiem krājumā. 200 sējumus dāvinājis Suntažu draudzes baznīcas priekšnieks U. Lindvarts, 128 sējumus – draudzes mācītājs. Pārējos sējumus dāvināja draudzes skolas skolotāji un Kastrānes gruntnieki. Pirmās bibliotēkas telpas bijušas draudzes skolā.

Šobrīd bibliotēka atrodas vienā ēkā ar ārstu praksi. Atkārtotā akreditācijā 2012. gadā bibliotēkai piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss.

2018. gadā bibliotēka atkārtoti akreditēta vietējas nozīmes bibliotēkas statusā.

Bibliotēkas bezmaksas pamatpakalpojumi:

 • plašs literatūras klāsts bērniem un pieaugušajiem;
 • laikraksti un žurnāli bērniem un pieaugušajiem;
 • dažādu tematu izstādes un pasākumi;
 • starpbibliotēku abonements (SBA);
 • bezmaksas interneta un datoru izmantošana;
 • brīvpieejas bezvadu internets (WiFi);
 • piekļuve elektroniskajām datu bāzēm Letonika, Lursoft;
 • novadpētniecības mapes;
 • konsultācijas informācijas meklēšanā.

Bibliotēkas maksas pakalpojumi:

 • printēšana;
 • kopēšana;
 •  skenēšana.

 
Darba laiks:

Pirmdiena 9.00-17.00
Otrdiena 9.00-18.00
Trešdiena 9.00-17.00
Ceturtdiena* 9.00-17.00
Piektdiena 9.00-16.00
Sestdiena Slēgts
Svētdiena Slēgts

*Katra mēneša pēdējā ceturtdienā Spodrības diena – bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Adrese:
“Doktorāts”, Suntaži, Ogres novads, LV-5060

Kontakti:
Bibliotēkas vadītāja Agnese Giptere
tālr. 65037157, 25659388; e-pasts: suntazu.biblioteka@inbox.lv

Vairāk par Suntažu pagasta bibliotēku:

Suntažu pagasta bibliotēkas Facebook profils
www.kulturasdati.lv

www.ogresnovads.lv