Rembates bibliotēkas pirmsākums saistīts ar Rembates skolu, kur bibliotēka bijusi jau senāk. 1948. gada oktobrī izveidota tagadējā Rembates bibliotēka, kas sākumā atradās «Ķesteru» un «Vistuļu» mājās. Pēc jaunās pagasta mājas uzcelšanas, bibliotēka tika pārvietota uz centru un atrodas Rembates pagasta pārvaldes telpās.

Rembates bibliotēka ir Ķeguma pilsētas bibliotēkas struktūrvienība, kuras funkcija ir Rembates apkaimes iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informatīvā apkalpošana. Rembates bibliotēkas misija ir būt par informācijas, izglītības, kultūras, sabiedriskās saskarsmes un mūžizglītības balstu Rembates apkaimes iedzīvotājiem.

Bibliotēkas bezmaksas pamatpakalpojumi:

 • grāmatu (daiļliteratūras, nozaru literatūras, bērnu literatūras) izsniegšana uz mājām;
 •  preses izdevumu izsniegšana uz mājām;
 • starpbibliotēku abonements (SBA);
 • piekļuve elektroniskajām datu bāzēm Lursoft, Letonika;
 • novadpētniecības materiāli;
 • interneta un datoru izmantošana;
 • brīvpieejas bezvadu internets (WiFi);
 • konsultācijas informācijas meklēšanā;
 • mazākajiem lasītājiem iespējams rotaļāties spēļu stūrītī.

Trešdienās plkst.10.00 bibliotēkā notiek šahistu – senioru komandas treniņi.

Trešdienās plkst.18.00 bibliotēkā notiek rokdarbnieku – adītāju klubiņa nodarbības.

Bibliotēkas maksas pakalpojumi:

 • printēšana;
 • kopēšana;
 • skenēšana.

Darba laiks:

Pirmdiena 9.00-18.00
Otrdiena 9.00-17.00
Trešdiena 9.00-17.00
Ceturtdiena 9.00-18.00
Piektdiena 9.00-15.00
Sestdiena, svētdiena slēgts

 

Adrese: Lielvārdes iela 3, Rembates pagasts, Ogres novads, LV- 5016

Kontakti:
Bibliotēkas vadītāja Līga Vovčenko
Tālr.: 27365656
E-pasts: remb.biblio@kegums.lv

 

Vairāk par Rembates pagasta bibliotēku:

Rembates bibliotēkas Facebook profils

www.kulturasdati.lv

www.ogresnovads.lv