Jau 1899. gadā Madlienā rodas doma dibināt publisku bibliotēku, bet, diemžēl, šai domai bija jāpaliek tikai par domu vairāk kā 30 gadus. Tikai 1934. gadā Madlienas pagasta kultūras biedrība “Straume” sāka veidot bibliotēku. 1935. gada beigās bibliotēkas krājumā jau ir 791 sējums. Pēc kara, 1945. gadā, Madlienas bibliotēka atsāk savu darbību un kopš tā laika darbojas nepārtraukti līdz pat šai dienai.
2006. gadā Madlienas bibliotēkai tika piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.
2018. gadā bibliotēka atkārtoti akreditēta vietējas nozīmes bibliotēkas statusā.

Bibliotēkas bezmaksas pamatpakalpojumi:

  • grāmatas un periodiskie izdevumi bērniem un pieaugušajiem;
  • novadpētniecības materiāli un tematiskās mapes;
  • izstādes un pasākumi;
  • starpbibliotēku abonementus (SBA);
  • datori un internets;
  • datu bāzes Letonika un Lursoft;
  • konsultācijas informācijas meklēšanā.

Bibliotēkas maksas pakalpojumi:

  • printēšana;
  • kopēšana;
  • skenēšana.

 Darba laiks:

Pirmdiena Slēgts
Otrdiena 10.00 – 18.00
Trešdiena 10.00 – 18.00
Ceturtdiena* 9.00 – 17.00
Piektdiena 9.00 – 17.00
Sestdiena 9.00 – 14.00
Svētdiena Slēgts

*Katra mēneša pēdējā ceturtdienā Spodrības diena – bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Adrese:
“Taurenīši”, Madlienas pagasts, Ogres novads, LV- 5045

Kontakti:
Bibliotēkas vadītāja – Agrita Kalniņa
Tālr. 65039026
E -pasts: madlienasbiblioteka@inbox.lv

 Vairāk par Ogres novada Madlienas pagasta bibliotēku:

Madlienas pagasta bibliotēkas Facebook profils
www.kulturasdati.lv
www.ogresnovads.lv