Krapes pagasta bibliotēkas darbības sākums datējams ar 1920. gadu, kad pagastā tika nodibināta Kultūras biedrība un izvietota Kultūras fonda bibliotēka ar 609 sējumiem.
2006. gadā bibliotēkai tika piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss.
Bibliotēkas paspārnē darbojas sieviešu biedrība “Krapes Vīgriezes”.
2018. gadā bibliotēka atkārtoti akreditēta vietējas nozīmes bibliotēkas statusā.

Bibliotēkas bezmaksas pamatpakalpojumi:

  • grāmatu un periodisko izdevumu krājums bērniem un pieaugušajiem;
  • novadpētniecības materiāli un tematiskās mapes;
  • izstādes un pasākumi;
  • starpbibliotēku abonements (SBA);
  • datori un internets;
  • datu bāzes Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēka;
  • konsultācijas informācijas meklēšanā.

Bibliotēkas maksas pakalpojumi:

  • printēšana;
  • kopēšana;
  • skenēšana

Darba laiks:
(no 1. oktobra līdz 31. maijam)

Pirmdiena 9.00-16.00
Otrdiena 9.00-16.00
Trešdiena 12.00-19.00
Ceturtdiena Slēgts
Piektdiena 9.00-16.00
Sestdiena Slēgts
Svētdiena Slēgts

 

Adrese:
“Bibliotēka”, Krapes pagasts, Ogres novads, LV-5012

Kontakti:
Bibliotēkas vadītāja – Laura Jefimova
Tālr. 65035647
E-pasts: krapes.biblioteka@ogresnovads.lv

Vairāk par Ogres novada Krapes pagasta bibliotēku:

Krapes pagasta bibliotēkas Facebook profils
www.kulturasdati.lv

www.ogresnovads.lv