REKVIZĪTI
Maksātājs: Ogres novada pašvaldība - Ogres Centrālā bibliotēka
Brīvības iela 35, Ogre, LV-5001
Reģ. Nr. 90000024455
Valsts kase TRELLV22
Konta Nr. LV25TREL9800890740210
Saņēmējs: Ogres Centrālā bibliotēka
Brīvības iela 35, Ogre, LV-5001
Reģ. Nr. 90000025126

ADRESE
Brīvības iela 35, Ogre, LV-5001

TĀLRUŅI
Informācijas centrs: 65068781
Pieaugušo literatūras nodaļas abonements: 65071947
Pieaugušo literatūras lasītava: 65068786
Bērnu literatūras nodaļa: 65071948
Jauniešu literatūras lasītava: 65068785
Mobilā bibliotēka - bibliobuss: 26304015

E-PASTS
info@ocb.lv

DARBINIEKU KONTAKTI:

ADMINISTRĀCIJA
Jautrīte Mežjāne, direktore                  65071945      jautrite.mezjane@ocb.lv
Aija Žilvinska, direktores vietniece         65020460         aija.zilvinska@ocb.lv
Jānis Ziediņš, informācijas tehnoloģiju administrators    janis.ziedins@ocb.lv
Aija Bremšmite, bibliotēku informācijas speciāliste           aija.bremsmite@ocb.lv
Inga Niedra, galvenā bibliotekāre                             inga.niedra@ocb.lv
Kaspars Znotiņš, saimniecības pārzinis                        kaspars.znotins@ocb.lv

INFORMĀCIJAS CENTRS
Ilze Arnava, bibliotēku informācijas speciāliste 65068781   ilze.arnava@ocb.lv
Evija Mūrniece, bibliotēku informācijas speciāliste          evija.murniece@ocb.lv

LASĪTĀJU APKALPOŠANAS NODAĻA
Gaļina Sabļina, Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja   65071947 galina.sablina@ocb.lv
Māra Zvirgzdiņa, bibliotekāre                    mara.zvirgzdina@ocb.lv
Elita Juberte, Pieaugušo literatūras lasītavas bibliotekāre 65068786 elita.juberte@ocb.lv

BĒRNU LITERATŪRAS NODAĻA
Sandra Nikolajeva, Bērnu literatūras nodaļas vadītāja    65071948 sandra.nikolajeva@ocb.lv
Solvita Zeļģe, bibliotekāre                      solvita.zelge@ocb.lv
Līga Beināre, bibliotekāre                      liga.beinare@ocb.lv
Amanda Znotiņa, bibliotekāre                     amanda.znotina@ocb.lv 
Lolita Kuģeniece, bibliotekāre Jauniešu literatūras lasītavā 65068785 lolita.kugeniece@ocb.lv
Eva Hmeļņicka, bibliotekāre Jauniešu literatūras lasītavā       eva.hmelnicka@ocb.lv

INFORMĀCIJAS RESURSU ATTĪSTĪBAS NODAĻA
Janīna Metlāne, Informācijas resursu attīstības nodaļas vadītāja 65071946 janina.metlane@ocb.lv
Līksma Dzelme, galvenā bibliogrāfe                65068786 liksma.dzelme@ocb.lv
Iveta Ikauniece, sistēmbibliotekāre                    iveta.ikauniece@ocb.lv
Liene Kābele, grāmatu restauratore                    liene.kabele@ocb.lv

FILIĀLBIBLIOTĒKAS
Arma Krecere, mobilās bibliotēkas – bibliobusa bibliotekāre   26304015 arma.krecere@ocb.lv
Elita Igaune, Ogresgala bibliotēkas vadītāja           65035141 elita.igaune@ocb.lv
Liene Kainaize, Ciemupes bibliotēkas vadītāja          65068710 liene.kainaize@ocb.lv

*** Ogres novada bibliotēku kontaktinformācija pieejama sadaļā NOVADU BIBLIOTĒKAS