Bibliotēkas adrese: Brīvības iela 35, Ogre.

Informācijas centrs
Tālr.: 65068781
Galvenā bibliotekāre Evija Mūrniece evija.murniece@ocb.lv
Galvenā bibliotekāre Ilze Arnava ilze.arnava@ocb.lv
Galvenā bibliotekāre Amanda Znotiņa amanda.znotina@ocb.lv
Lasītāju apkalpošanas nodaļa
Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja Gaļina Sabļina galina.sablina@ocb.lv
Pieaugušo abonements
Mob. tālr.: +371 25456699
Tālr.: 65071947
Galvenā bibliotekāre Māra Zvirgzdiņa mara.zvirgzdina@ocb.lv
Pieaugušo lasītava
Tālr.: 65068786
Galvenā bibliotekāre Elita Juberte elita.juberte@ocb.lv
Bērnu un jauniešu literatūras nodaļa
Nodaļas vadītāja Sandra Nikolajeva  sandra.nikolajeva@ocb.lv
Bērnu literatūras nodaļa
Tālr.: 65071948
Galvenā bibliotekāre Solvita Zeļģe solvita.zelge@ocb.lv
Galvenā bibliotekāre Līga Beināre liga.beinare@ocb.lv
Jauniešu lasītava
Tālr.: 65068785
Galvenā bibliotekāre Lolita Kuģeniece lolita.kuģeniece@ocb.lv
Galvenā bibliotekāre Eva Hmeļņicka eva.hmelnicka@ocb.lv
Informācijas resursu attīstības nodaļa
Tālr.: +371 65071946
Nodaļas vadītāja Janīna Metlāne janina.metlane@ocb.lv
Galvenā bibliotekāre Līksma Dzelme liksma.dzelme@ocb.lv
Galvenā bibliogrāfe Iveta Ikauniece iveta.ikauniece@ocb.lv
Grāmatu labotāja Liene Kābele liene.kabele@ocb.lv
Mobilā bibliotēka – bibliobuss
 Tālr. +371 26304015
Galvenā bibliotekāre Arma Krecere arma.krecere@ocb.lv
Administrācija  
Direktore Jautrīte Mežjāne jautrite.mezjane@ocb.lv
 Tālr.: 65071945
Direktores vietniece Aija Žilvinska aija.zilvinska@ocb.lv
Tālr.:65020460
Informācijas tehnoloģiju administrators Jānis Ziediņš janis.ziedins@ocb.lv
Saimniecības pārzinis Kaspars Znotiņš kaspars.znotins@ocb.lv
Galvenā bibliotekāre Aija Bremšmite aija.bremsmite@ocb.lv
Filiāles
Ogresgala bibliotēka
Tālr. +371 65035141
Bibliotēkas vadītāja Elita Igaune elita.igaune@ocb.lv
Bibliotekāre Kristīne Igaune
Ciemupes bibliotēka
Tālr. +371 65068710
Bibliotēkas vadītāja Liene Kainaize liene.kainaize@ocb.lv