Pagasta iedzīvotāju atmiņas liecina, ka bibliotēkas pirmsākumi meklējami ap 20. gs. 30. gadiem, bet pirmais ieraksts inventāra grāmatā datēts ar 1945. gada 10. februāri.

Kopš 1997. gada 15. novembra bibliotēka atrodas Birzgales pagasta centrā.

Bibliotēka iedzīvotājiem sniedz ne tikai tradicionālos bibliotēku pakalpojumus, bet arī organizē dažādus kultūras pasākumus. Vieni no nozīmīgākajiem Birzgales pagasta bibliotēkas sadarbības partneriem ir Birzgales pamatskola un Birzgales tautas nams.

2018. gadā bibliotēka atkārtoti akreditēta vietējas nozīmes bibliotēkas statusā.

Bibliotēkā bezmaksas pamatpakalpojumi:

  • grāmatu un periodisko izdevumu izsniegšana uz mājām;
  • Starpbibliotēku abonements (SBA);
  • novadpētniecības un tematiskās mapes;
  •  bezmaksas interneta, bezvadu interneta (WiFi) un datoru izmantošana;
  • elektroniskās datu bāzes Letonika un Lursoft; 

Bibliotēkā pieejamie maksas pakalpojumi:

  • printēšana;
  • kopēšana.

Darba laiks:

Pirmdiena 8.00-16.00
Otrdiena 8.00-16.00
Trešdiena 8.00-17.00
Ceturtdiena* 8.00-16.00
Piektdiena 8.00-15.00
Sestdiena Slēgts
Svētdiena Slēgts

*Katra mēneša pēdējā ceturtdienā Spodrības diena – bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Adrese:
Nākotnes iela 2a, Birzgale, Ogres novads, LV-5033

Kontakti:
Bibliotēkas vadītāja Inga Daudze
Tālr.: 27366966
E-pasts: birzg.biblio@kegums.lv

Vairāk informācijas par Birzgales pagasta bibliotēku:
Birzgales pagasta bibliotēkas mājas lapa

Birzgales pagasta bibliotēkas Facebook profils

www.ogresnovads.lv

www.kulturasdati.lv