Ogres Centrālā bibliotēka dibināta 1928.gadā, kad Ogre iegūst pilsētas statusu.

Skolotājs Teodors Spuriņš uz Kultūras fonda domes dāvinājuma pamata izveidoja pilsētas bibliotēku ar 1500 sējumu lielu krājumu. Tā kā šajā laikā Ogrē darbojās dažādas biedrības, kurām ir savas bibliotēkas, loģisks risinājums bija to apvienošana. Tā rezultātā bibliotēkas krājums palielinājās līdz 2139 sējumiem. Pirmā Ogres pilsētas bibliotēkas atrašanās vieta bija Rīgas ielā 13.

No 1948.gada 21.decembra līdz 1949.gada 31.martam Ogres pilsētas bibliotēku vadīja Gunārs Cilinskis.

Laika gaitā dažādu iemeslu dēļ bibliotēkas Ogrē ir gan apvienojušās, gan atdalījušās.

1949.gada 31.maijā Ogres pilsētas un apriņķa bibliotēkas tika apvienotas vienā – Ogres apriņķa bibliotēkā, bet, likvidējot apriņķus, 1950.gadā Ogres pilsētā sāka darboties Ogres rajona bibliotēka. Ar 1979.gadu rajona bibliotēka tiek pārdēvēta par Ogres rajona centrālo bibliotēku. Rajona pakļautībā Ogres rajona centrālā bibliotēka atradās līdz 1992.gada maijam, kad to pārņēma Ogres pilsēta. Kopš tā brīža bibliotēkas nosaukums ir Ogres Centrālā bibliotēka.

1995.gadā, piedaloties projektu konkursā, Ogres Centrālā bibliotēka savā īpašumā ieguva norvēģu kolēģu dāvāto mobilo bibliotēku – bibliobusu. Kopš 1996.gada novembra 3 maršrutos, bet ar 2003.gadu 5 maršrutos bibliobuss reizi mēnesī apciemo savus lasītājus attālākajās Ogres rajona vietās un 2 maršrutos arī Ogres pilsētas iedzīvotājus.

1997.gadā sākas bibliotekāro darba procesu automatizācija. Strādāt ar jaunajām informācijas tehnoloģijām un elektroniskajiem resursiem mācījās paši bibliotekāri un apmācīja arī bibliotēkas lietotājus. Bibliotēkas lietotāju apmācība nepārtraukti turpinās.

2001.gada 8.oktobris Ogres Centrālajai bibliotēkai bija liela svētku diena. Tika atklātas jaunās bibliotēkas telpas Brīvības ielā 35.
Nepieciešamība pēc jaunām telpām bibliotēkai bija jau sen. Bibliotēkas nodaļu atrašanās dažādās ēkās apgrūtināja gan bibliotekāru, gan apmeklētāju darbu. Sakarā ar bērnudārza “Buratino” likvidēšanu 1999.gadā un pateicoties Ogres pilsētas Domes un Ogres rajona padomes finansiālajam atbalstam, tika veikta bērnudārza ēkas pielāgošana bibliotēkas vajadzībām. Uz jauno mājvietu jau 2000.gada pavasarī pārcēlās Ogres Centrālās bibliotēkas Komplektēšanas un apstrādes nodaļa, pēc tam administrācija un Bērnu literatūras nodaļa. Līdz ar bibliotēkas atklāšanu 2001.gada 8.oktobrī darbu ēkā Brīvības ielā 35 uzsāk arī Pieaugušo literatūras nodaļas lasītava un abonements.

2003.gadā tika svinēta Ogres Centrālās bibliotēkas 75 gadu jubileja, kurā piedalījās arī bijušie kolēģi.

Kopš 1949.gada aprīļa Ogres Centrālo bibliotēku vadījuši 12 direktori:

• Maiga Mežmale, no 1949.gada 5.aprīļa līdz 1949.gada 31.maijam un no 1965.gada 24.maija līdz 1966.gada 24.jūlijam;
• Jautrīte Java, no 1949.gada 31.maija līdz 1965.gada 24.maijam;
• Maija Dūzele (Zītare), no 1966.gada 24.jūlija līdz 1968.gada 27.maijam;
• Aina Kunga, no 1968.gada 27.maija līdz 1972.gada 25.septembrim;
• Māra Druviete, no 1972.gada 4.oktobra līdz 1973.gada 18.jūlijam;
• Irēna Beļēviča, no 1973.gada 1.septembra līdz 1974.gada 7.janvārim;
• Ruta Meija, no 1974.gada 7.janvāra līdz 1976.gada 1.decembrim;
• Rūta Odziņa, no 1976.gada 1.decembra līdz 1981.gada 15.janvārim;
• Aija Pulkstene, no 1981.gada 1.februāra līdz 1985.gada 2.septembrim;
• Dainis Magone, no 1985.gada 1.oktobra līdz 1994.gada 12.novembrim;
• Ligita Zadvinska, no 1994.gada 12.novembra līdz 1996.gada 24.septembrim;
• Maruta Jēkabsone, no 1996.gada 24.septembra līdz 2016.gada 23.janvārim;
• Jautrīte Mežjāne Ogres Centrālo bibliotēku vada kopš 2016.gada 25.janvāra.

Katrs no Ogres Centrālās bibliotēkas direktoriem paveicis kaut ko būtisku un nozīmīgu.

Laikā, kad bibliotēku vadīja Aija Pulkstene, tika izveidota rajona centralizētā bibliotēku sistēma, kas pastāvēja no 1979. līdz 1991.gadam.

Daiņa Magones nopelns bija rajona bibliotekāru saliedēšana vienotā un draudzīgā kolektīvā. Viņš aizsāka arī Ogres Centrālās bibliotēkas vēstures dokumentēšanu.

Laiks, kad Ogres Centrālo bibliotēku vadīja Ligita Zadvinska, sakrīt ar jaunu laiku sākumu Latvijas valsts vēsturē. Strauji un mērķtiecīgi tika uzsāktas pārmaiņas bibliotēkā, tapa pirmie veiksmīgie projekti.

Kad Ogres Centrālo bibliotēku vadīja Maruta Jēkabsone, bibliotēku ikdienas darbā ienāca jaunās tehnoloģijas un darbību uzsāka Latvijā vēl nebijis bibliotēku pakalpojums un lasītāju apkalpošanas veids – bibliobuss. Nozīmīgi ir arī tas, ka laikā, kad bibliotēku vadīja Maruta Jēkabsone, Ogres Centrālā bibliotēka ieguva savu ēku.

Laikā, kopš bibliotēku vada Jautrīte Mežjāne, ticis aktualizēts jautājums par jaunas bibliotēkas ēkas nepieciešamību, kas šobrīd mērķtiecīgi īstenots.

Jaunā Ogres Centrālās bibliotēkas ēka atklāta 2021. gada 2. jūnijā, bibliotēka jaunajā ēkā atvērta klientiem kopš 2021. gada 9. augusta.

Ogres Centrālās bibliotēkas jaunās ēkas būvprojekta izstrādātājs ir projektēšanas birojs “PBR”, projekta arhitekti – Valdis Onkelis un Rūdis Rubenis. Šī ir viena no pirmajām publiskajām ēkām Latvijā, kas būvēta pēc mūsdienīgākām uz ekoloģiju tendētām koka būvniecības tehnoloģijām (CLT un GLT). Ēkā ierīkots apgaismojums ar viedo vadību, darbojas rekuperācijas (izvada gaisu, saglabājot tā siltumu) ventilācijas sistēma, ēkas apsilde notiek ar unikālu apkures sistēmu ar kanalizācijas notekūdeņu siltummaiņu. Bibliotēkas telpās esošā zaļā augu siena tiek apūdeņota ar nokrišņu ūdeņiem, virs autostāvvietas iekšpagalmā uzstādīti 117 saules paneļi lokālās elektroenerģijas ražošanai, ēkas iekšpagalma autostāvvietā pieejamas elektroauto uzlādes stacijas.

Jaunās Ogres Centrālās bibliotēkas ēkas celtniecības izmaksas ir 9,6 miljoni eiro, no kuriem 5 miljoni eiro ir Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums un 4,6 miljoni eiro – Ogres novada pašvaldības līdzfinansējums.

Aicinām virtuālajā ekskursijā pa Ogres Centrālo bibliotēku. Laipni lūgti ŠEIT!