Ikvienam bibliotēkas lietotājam ir brīvpieeja Lasītavas krājumam (enciklopēdijām, vārdnīcām, rokasgrāmatām u.c. izdevumiem) un jaunākajai periodikai izmantošanai uz vietas Lasītavā.