65071947 info@ocb.lv Brīvības iela 35, Ogre, LV-5001

Bibliotēkā saņemtās grāmatas vari lasīt 4 nedēļas, taču pieprasītākās (rindu grāmatas) varēsi izmantot 2 nedēļas.

Vienlaicīgi tiek izsniegtas ne vairāk kā 6 grāmatas. Jaunieguvumi un paaugstināta pieprasījuma – ne vairāk kā 2 grāmatas.

Sākot ar 30.kavēto dienu par katru grāmatu tiek aprēķināta kavējuma nauda EUR 0,01 par katru nokavēto dienu.

Ja gadījies grāmatu nozaudēt, tā jāaizstāj ar identisku vai satura ziņā līdzvērtīgu grāmatu.

Search