skip to Main Content
65071947 info@ocb.lv Zvaigžņu iela 4, Ogre, LV-5001

Bibliotēkas maksas pakalpojumi ir tie pakalpojumi, kurus, saskaņā ar likumos un citos normatīvajos dokumentos noteikto kārtību, sniedz par samaksu. Gūtie ienākumi sedz visus ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus.

Kopēšana un printēšana
A4 formāta melnbalta kopija un izdruka, 1 lappuse EUR 0,07
A4 formāta krāsu kopija un izdruka (lapas pārklājums 20%), 1 lappuse EUR 0,30
A4 formāta krāsu kopija un izdruka (lapas pārklājums 40%), 1 lappuse EUR 0,55
A4 formāta krāsu kopija un izdruka (lapas pārklājums 60%), 1 lappuse EUR 0,97
A4 formāta krāsu kopija un izdruka (lapas pārklājums 80%), 1 lappuse EUR 1,04
A4 formāta krāsu kopija un izdruka (lapas pārklājums 100%), 1 lappuse EUR 1,28
A3 formāta melnbalta kopija, 1 lappuse EUR 0,14

Skenēšana
Attēla un teksta skenēšana, 1 lappuse EUR 0,14

Lasītāja karte
Nozaudētas lasītāja kartes atjaunošana, 1 gab. EUR 1,42

Maksas pakalpojumu cenrādis 2014

Back To Top
×Close search
Search