65071947 info@ocb.lv Brīvības iela 35, Ogre, LV-5001

Ogres Centrālās bibliotēkas projekts Pasākumu cikls “Ogrēnieši stāsta”” īstenots Ogres novada domes projektu konkursa “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” (“R.A.D.I. – Ogres novadam!”) ietvaros.

Projekta ideja ir papildināt Ogres Centrālās bibliotēkas novadpētniecības kolekciju ar audio un video materiālu, kas iegūts sarunu cikla “Ogrēnieši stāsta” laikā.

Uz sarunu cikla sešiem pasākumiem tika aicināti novada iedzīvotāji, lai dalītos ar atmiņu stāstiem par notikumiem savā dzīvē un vietējā apkaimē, kas norisinājušies Ogres pilsētā un novadā.

Līdz šim nav realizēta ideja, ka vietējo iedzīvotāju atmiņu stāsti būtu fiksēti audio un video formātā ar mērķi to saglabāt un padarīt pieejamus nākamajām paaudzēm. Izveidotā audio un video novadpētniecības materiāla kolekcija ir unikāla.

Savāktais materiāls ir Ogres novada iedzīvotāju ieguldījums un veltījums savai valstij 100.dzimšanas dienā.

Stāsti
Novēlējumi
Search