65071947 info@ocb.lv Brīvības iela 35, Ogre, LV-5001

1880.gadā dibināta Lauberes – Ozolu pagasta bibliotēka, kas ir viena no senākajām bibliotēkām Rīgas apriņķī. Šādi dati ir lasāmi Latvijas Bibliotēku padomes gadagrāmatā, ko izdevis Kultūras fonds 1926.gadā. Tas norāda, ka Laubere kā apdzīvota vieta ir raksturīga ar senām kultūras un lasīšanas tradīcijām.

1908.gadā tika dibināta Lauberes – Ozolu bibliotēku biedrība, kas apvienoja 35 biedrus. Tās fondā bija 1026 eksemplāri.

Bibliotēkā pieejamie bezmaksas pakalpojumi:
– plašs latviešu oriģinālliteratūras, ārvalstu daiļliteratūras un nozaru literatūras klāsts,
– videofilmu un CD kolekcija,
– periodiskie izdevumi,
– starpbibliotēku abonements (SBA),
– daudzpusīgs literatūras klāsts skolēniem,
– radošās darbnīcas apmācību nolūkam,
– rotaļu istaba pirmskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem ar plašu galda spēļu, rotaļlietu, grāmatu, multfilmu u.c. kolekciju,
– 8 datori ar interneta pieslēgumu,
– mājas kinozāle,
– datorprasmju un interneta lietošanas individuālas apmācības pieaugušajiem (pamatlīmenis),
– tematiski un izzinoši pasākumi,
– izstādes,
– bibliotekārās uzziņas,
– datu bāzes Letonika un Lursoft Laikrakstu bibliotēka,
– Viļa Miķelsona Grāmatu klēts, kurā pieejams bagātīgs trimdas literatūras klāsts,
– radošo izpausmju telpa jauniešiem (2 deju grīdas, skaļā mūzikas klausīšanās, biljarda galds u.c.).

Bibliotēkā pieejamie maksas pakalpojumi:
– printēšana,
– kopēšana,
– skenēšana.

Ikvienam iedzīvotājam ir iespēja iesaistīties dažādos projektos, nākt ar savām idejām un  iesaistīties ideju īstenošanā, pilnveidot savas zināšanas un prasmes, pašam būt aktīvam  un iesaistīt citus, veidot sakoptu, patīkamu un tīru sava pagasta teritoriju.

Darba laiks:

Pirmdiena 8.00-16.00
Otrdiena 8.00-19.00
Trešdiena 8.00-18.00
Ceturtdiena 8.00-19.00
Piektdiena 8.00-16.00
Sestdiena Slēgts
Svētdiena Slēgts

 

Adrese:
“Ozolmuiža”, Lauberes pagasts, Ogres novads, LV-5044

Kontakti:
Bibliotēkas vadītāja Maiga Livčāne
Tālr. 65037326, 27844507
E-pasts: lauberes.biblioteka@inbox.lv

Vairāk par Lauberes pagasta bibliotēku:
www.ogresnovads.lv
www.laubere.lv

Search