65071947 info@ocb.lv Brīvības iela 35, Ogre, LV-5001

Suntažos bibliotēka dibināta 1879.gada vasarā ar 600 sējumiem krājumā. 200 sējumus dāvinājis Suntažu draudzes baznīcas priekšnieks U. Lindvarts, 128 sējumus – draudzes mācītājs. Pārējos sējumus dāvināja draudzes skolas skolotāji un Kastrānes gruntnieki. Pirmās bibliotēkas telpas bijušas draudzes skolā.

Šobrīd bibliotēka atrodas vienā ēkā ar ārstu praksi. Atkārtotā akreditācijā 2012.gadā bibliotēkai piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss.

Bibliotēkā pieejamie bezmaksas pakalpojumi:
– plašs literatūras klāsts bērniem un pieaugušajiem,
– laikraksti un žurnāli bērniem un pieaugušajiem,
– dažādu tematu izstādes,
– starpbibliotēku abonements (SBA),
– bezmaksas interneta un datoru izmantošana,
– brīvpieejas bezvadu internets (WiFi),
– piekļuve elektroniskajām datu bāzēm Letonika, Lursoft,
– novadpētniecības un tematiskās mapes,
– konsultācijas informācijas meklēšanā,
– izstādes un pasākumi.

 
Bibliotēkā pieejamie maksas pakalpojumi:
– printēšana,
– kopēšana,
– skenēšana.

Darba laiks:

Pirmdiena 9.00-17.00
Otrdiena 11.00-19.00
Trešdiena 9.00-17.00
Ceturtdiena 9.00-17.00
Piektdiena 9.00-16.00
Sestdiena Slēgts
Svētdiena Slēgts

Mēneša pēdējā ceturtdiena – Spodrības diena, kad bibliotēka lietotājiem slēgta.

Adrese:
“Doktorāts”, Suntaži, Ogres novads, LV-5060

Kontakti:
Bibliotēkas vadītāja Agnese Brauna
tālr. 65037157; e-pasts: suntazu.biblioteka@inbox.lv

Vairāk par Suntažu pagasta bibliotēku:
Kultūras karte

Search