Lūdzam pievērst uzmanību!

Telpās esošais aprīkojums (mēbeles, tehnoloģijas u.c.) var būt mainīgs.

Vēlmes un vajadzības lūdzam saskaņot ar speciālistiem Informācijas centrā.

Individuālā darba telpa

Vienvietīga telpa individuālam darbam
Darba galds, krēsls
Wi-Fi
Viena elektrības rozete

1.telpa

8 darba vietas
Ekrāns prezentāciju demonstrācijai
6 elektrības rozetes
Wi-Fi

2.telpa

6 darba vietas
6 elektrības rozetes
Wi-Fi

3.telpa

8 darba vietas
6 elektrības rozetes
Ekrāns prezentāciju demonstrēšanai
Wi-Fi

4.telpa

16 sēžamvietas (sēžamie pufi bez galdiem) diskusijām
Ekrāns prezentāciju demonstrēšanai
Wi-Fi

Mācību klase

16 darba vietas darbam, mācībām
Pasniedzēja darba vieta
Interaktīvā tāfele, ekrāns
Wi-Fi
Lai rezervētu, rakstiet uz info@ocb.lv vai zvaniet 65 068781

Konferenču zāle

Telpa konferencēm, semināriem līdz 100 personām
Ekrāns prezentāciju, video materiālu rādīšanai
Wi-Fi
Apskaņošanas sistēma
Bērnu telpa ar skaņu slāpējošu stiklu
Pasniedzēja telpa
Telpa kafijai, uzkodām
Servēšanas telpa
Izeja uz terasi
Lai rezervētu, rakstiet uz info@ocb.lv vai zvaniet 65068781