Konkurss ”Nāc uz bibliotēku un atrodi meklēto!”

Lursoft konkurssNo 2.marta līdz 30.martam Latvijas bibliotēkās sadarbībā ar laikrakstu „Latvijas Avīze” norisināsies konkurss “Nāc uz savu bibliotēku un atrodi meklēto!”. Galvenās balvas uzvarētājiem – 2 videokameras Panasonic SDR-H250EP-S un 2 ceļazīmes uz Starptautisko Bibliotēku apvienību federācijas (IFLA) ikgadējo konferenci, kas notiks 2009.gadā Milānā 23.-27.augustā.

 

Konkursu organizē LURSOFT IT un valsts aģentūra “Kultūras informācijas sistēmas”. Konkursa informatīvie atbalstītāji – „Latvijas Avīze”. Uzvarētāji tiks apbalvoti 15.aprīlī Latvijas bibliotekāru 10.kongresā.
Konkursā tiek aicināti piedalīties lasītāji un bibliotekāri no visām Latvijas bibliotēkām. Iesaistīties konkursā un izstāties no tā var jebkurā brīdī – pēc paša dalībnieka ieskatiem.
Konkurss norisināsies divās kategorijās – erudīcijas sacensībā, kur internetā būs jāmeklē atbildes uz jautājumiem, un bibliotekāru profesionalitātes un prasmes pārbaudē iesaistīt bibliotēku lasītājus jauno tehnoloģiju izmantošanā. Abās kategorijās sacensība būs nesaistīta, būs atsevišķi uzvarētāji un balvas.
Konkurss tiek organizēts, lai popularizētu bibliotēku apmeklēšanu, pastāstītu par iespējām, kādas lasītājiem piedāvā Latvijas publiskās bibliotēkas, par elektroniskajiem resursiem, kādi pieejami lasītājiem bibliotēkās bez maksas, kā arī, lai veicinātu šo datu bāžu apgūšanu un izmantošanu.

 

NOLIKUMS

1)   Erudīcijas konkurss:
Konkurss ilgst četras nedēļas – no 2.marta līdz 30.martam.
Tas notiks 4 kārtās:
1.kārta 2. – 9.marts;
2.kārta 9.-16.marts;
3.kārta 16.-23.marts;
4.kārta 23.-30.marts.

Konkursa dalībnieki.
Konkursā var piedalīties ikviens jebkuras Latvijas bibliotēkas lasītājs un bibliotekārs.
Dalībnieki konkursā sacenšas individuāli, katrs dalībnieks pārstāv vienu bibliotēku un atbilstoši savam statusam startē bibliotekāru vai bibliotēku lasītāju līgā.
No vienas bibliotēkas var pieteikties neierobežots lasītāju un bibliotekāru skaits.
Konkursā nedrīkst piedalīties Aģentūras un LURSOFT IT darbinieki.

Reģistrācija un atbilžu iesūtīšana.

Katras kārtas pirmajā dienā (pirmdienā) plkst. 14:00 internetā, konkursa mājas lapā www.news.lv/konkurss tiek publicēti konkursa jaunās kārtas jautājumi. Atbildes uz jautājumiem varēs meklēt publiskajā meklēšanā, izmantojot http://www.latne.lv un news.lv publiskajā meklēšanā, kur nav nepieciešami lietotāja rekvizīti.
Konkursa dalībniekiem atbildes jānosūta uz epasta adresi: konkurss@lursoft.lv . Nosūtot atbildes konkursa dalībniekiem epastā obligāti jānorāda vārds, uzvārds, savs telefona numurs. Piedalīties vienā kārtā konkursa dalībnieks drīkst tikai vienu reizi. Ja dalībnieks uz vienas kārtas jautājumiem atbildes iesūta divas reizes, vērā tiek ņemtas tās, kuras iesūtītas ātrāk.
Atbildes uz katras kārtas jautājumiem tiek pieņemtas vienu nedēļu no jautājumu publicēšanas brīža – līdz brīdim, kad tiek publicēti nākamās kārtas jautājumi. Jebkurš konkursants pēc savas izvēles var piedalīties vai nepiedalīties jebkurā no konkursa kārtām.
Pie katra jautājuma ir norādīts, cik punktu var iegūt par pareizu atbildi.

Konkursa vērtēšana:
Erudīcijas konkursā tiek noteikti divi galvenie uzvarētāji no visas Latvijas – viens bibliotēku lasītāju un viens bibliotekāru līgā. Uzvar tas dalībnieks, kurš kopskaitā ieguvis vislielāko punktu skaitu. Ja pēc četrām konkursa kārtām izrādīsies, ka vairākiem dalībniekiem ir vienāds augstākais punktu skaits, uzvarētājs tiks noteikts publiskas izlozes veidā 15.aprīlī Latvijas Bibliotekāru kongresā.

Konkursa balvas:
Tiks piešķirtas 2 galvenās balvas – uzvarētājam bibliotēku lasītāju līgā un uzvarētājam bibliotekāru līgā – videokameras Panasonic SDR-H250EP-S.

2)    Bibliotekāru profesionalitātes un aktivitātes sacensība:
Lai rosinātu bibliotekārus aktīvāk piedalīties konkursa norisēs, popularizēt to un iesaistīt konkursā vairāk lasītājus, konkursa rīkotāji laikā no 16.februāra līdz 30.martam vērtēs bibliotekāru darbību un aktivitāti, un pēc vairākiem kritērijiem noteiks uzvarētājus gan starp bibliotekāriem, gan bibliotēkām sekojošās nominācijās:
•    Aktīvākā bibliotēka – no bibliotēkām, kuras iesaistīsies konkursā, tiks noteikta aktīvākā bibliotēka, no kuras konkursā būs iesūtīts procentuāli lielākais atbilžu skaits pret bibliotēkā reģistrēto lasītāju skaitu. Aktīvākās bibliotēkas vadītāja saņems balvu – ceļazīmi uz IFLA kongresu 2009.gada augustā.
•    Radošākā bibliotekāre – no 16.februāra līdz 30.martam bibliotekāri tiek aicināti veidot publicitāti konkursam, izmantojot visdažādākos izteiksmes līdzekļus – gan interneta un drukātos medijus, radio un televīziju, dažādus prezentācijas materiālus, rīkojot dažādas tikšanās un pasākumus ar lasītājiem u.c. Bibliotekāru radošā pašizpausme tiks atzinīgi novērtēta.
Līdz 31.martam (ieskaitot) bibliotekāriem būs jāsūta uz e-pastu ilma.elsberga@kis.gov.lv  elektroniska atskaite, kurā jānorāda publicitātes pasākuma veids, nosaukums, datums, vieta, jāpievieno fotogrāfijas jpg formātā (ja tā ir bijusi tikšanās), interneta vietne (ja publicitāte veidota tīmeklī), īss pasākuma apraksts. Šajā nominācijā bibliotekāru veikumu izvērtēs konkursa rīkotāju veidota žūrija. Gadījumā, ja augstāko vērtējumu saņems vairāki bibliotekāri, tad uzvarētājs tiks noteikts publiskas izlozes veidā. Arī šajā nominācijā uzvarētājs saņems balvu – ceļazīmi uz IFLA kongresu 2009.gada augustā.
•    Bibliotēka ar izaugsmes iespējām  – no bibliotēkām, kuras neiesaistīsies konkursā un neveidos konkursa publicitāti, pēc dažādiem papildus kritērijiem konkursa rīkotāju žūrijas komisija noteiks neaktīvāko bibliotēku jeb Bibliotēku ar izaugsmes iespējām. Sākotnēji šī informācija netiks publiskota, un bibliotēkai tiks dota iespēja. Ja bibliotēka šo iespēju neizmantos, bibliotēkas nosaukums tiks publiskots.

Kontaktinformācija:

Maija Orupa (tālrunis: 67844298 e-pasts maija@lursoft.lv)

Leave a Comment