Apmācību seminārs iedzīvotājiem ”Interneta un televīzijas iespējas informācijas laikmetā”

E-prasmju nedēļas ietvaros 4.martā plkst.9:00 un 14:00 Ogres Centrālajā bibliotēkā tiek rīkots apmācību seminārs iedzīvotājiem “Interneta un televīzijas iespējas informācijas laikmetā”.

Apmācību semināra mērķis ir informēt iedzīvotājus un bibliotēku lietotājus par plašajām interneta un elektronisko sakaru iespējām un apmācīt informācijas laikmeta piedāvātās iespējas izmantot ikdienā.

Īss apmācību semināra programmas apraksts.

Saturs:
1. Interneta pieslēguma veidi
2. Lattelecom Interaktīvā televīzija
3. Lattelecom Virszemes televīzija
4. Pašapkalpošanās vides
5. Mans Lattelecom izmantošana
6. Rēķinu apmaksas iespējas internetā
7. Apollo portāls, tā priekšrocības
8. Mobilais ID, tā izmantošanas iespējas

Apmācību semināra apjoms – 4 akadēmiskās stundas

Papildus informācija
• Apmācības notiek pie datoriem mācību centra datorklasē, grupā 11 – 13 cilvēki.
• Semināra laikā dalībniekiem tiek doti praktiskie uzdevumi iegūto zināšanu nostiprināšanai. Praktisko uzdevumu veikšanai katram apmācības dalībniekam uz apmācībām jāņem līdzi pēdējais Lattelecom rēķins (ja persona ir Lattelecom klients).
• Katrs apmācības dalībnieks pirms apmācībām saņem izdales materiālu ar seminārā apskatāmo tēmu izklāstu.
• Pēc semināra katrs dalībnieks saņems Lattelecom izsniegtu diplomu par dalību apmācību seminārā.
• Apmācības vadīs SIA „Baltijas Datoru Akadēmija” pasniedzēji.
• Dalība apmācību seminārā – bezmaksas.

Apmācību dienas plāns

1.grupa – plkst. 9.00
2.grupa – plkst. 14.00

Lūdzam dalību seminārā pieteikt līdz 2010.gada 3.martam personīgi, norādot jums izdevīgāko laiku, Ogres Centrālās bibliotēkas Pieaugušo lasītavā vai rakstot uz e-pastu: info@ocb.lv

Leave a Comment