Vienotas Eiropas idejas 60.gadadiena

 

1950.gada 9.maijā – piecus gadus pēc II pasaules kara beigām un vienu dienu pēc Vācijas kapitulācijas akta parakstīšanas – Francijas ārlietu ministram Robertam Šūmanam radās šķietami utopisks plāns – apvienot Eiropas valstis (tajā skaitā divas līdz šim Eiropā grūti samierināmās valstis Franciju un Vāciju) vienotā rīcībā. Šogad – 60 gadus vēlāk – 9.maijā vienotas Eiropas idejas dzimšanu sumināja 27 šīs savienības dalībvalstis, ieskaitot Latviju.

 

Turpinot tradīcijas, arī šogad Latvijā no 5.- 9.maijam tika atzīmēta Eiropas nedēļa, kuras galvenais notikums bija „Eiropas Savienības Dārza svētki” 9.maijā Vērmanes dārzā, Rīgā. Pasākums bija veltīts Eiropas gadam 2010 – Cīņa pret nabadzību un sociālo atstumtību, īpaši uzsverot savstarpējās palīdzības un solidaritātes, jaunu prasmju apgūšanas un mācīšanās nepieciešamību un nozīmi.
Papildus tam Eiropas nedēļas ietvaros notika arī virkne citu pasākumu gan Rīgā, gan Latvijas reģionos – informācijas dienas, izstādes, konkursi, semināri u.c.
“Piedalīšanās ir vienīgā iespēja demokrātijā, kā izmantot iespējas,” saka Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Iveta Šulca. “Iestāšanās Eiropas Savienībā iedeva mūsu rokās zelta atslēdziņu labākai dzīvei. Tas, kā izmantojam šo zelta iespēju atslēdziņu – gan finansiālās, gan jaunas iekārtas un jaunus tiltus, gan jaunas darbavietas un jaunus tirgus, gan jaunas zināšanas un jaunu pieredzi, – ir atkarīgs vien no mums pašiem,” viņa papildina.

„Izvēle, kas tika izdarīta pirms sešiem gadiem, ir devusi mums iespēju, kura pašiem jāprot izmantot un attīstīt”, uzskata Ārlietu ministrijas valsts sekretārs Andris Teikmanis.

Parasti, runājot par Latvijas dalību ES, mēs uzsveram materiālo – naudas ieguvumu – Eiropas struktūrfondu finansējums, iespēja studēt un ceļot, iespēja meklēt un atrast darbu Eiropā, tajā pašā laikā tā ir iespēja attīstīt savu valsti, tās kultūru, valodu, tradīcijas. Latviešu valoda ir viena no oficiālajām ES valodām.  Cits jautājums, cik sekmīgi esam. Taču galvenais ir izmanot iespēju!

 Informācijai:
– Dārza svētkos piedalījās un informācijā dalījās 20 ES valstu vēstniecības Latvijā.
– 2009.gadā notika pirmie „Eiropas Savienības dārza svētki”, tajos piedalījās vairāk kā 10 tūkstoši apmeklētāju.

Eiropas nedēļu un Eiropas dienu Vērmanes dārzā organizē Ārlietu ministrija sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, Eiropas Parlamenta Informācijas biroju, Rīgas domi un Eiropas Savienības dalībvalstu vēstniecībām Rīgā.

 

Leave a Comment